top of page

Bezwaar maken tegen de WOZ kan de huur verlagen

 

Huurders krijgen binnen de eerste acht weken van 2016 voor het eerst een WOZ-beschikking op de mat. Vorig jaar heeft het kabinet besloten om de WOZ-waarde mee te laten tellen in het puntensysteem waarmee de maximaal toegestane huurprijs voor een sociale huurwoning wordt berekend. 2,6 miljoen hurende huishoudens hebben daarom nu een mogelijk  financieel belang bij de hoogte van de WOZ-waarde. Huurders kunnen daarom nu ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. U kunt de WOZ-waarde ook controleren via WOZ-waardeloket.

 

Bezwaar maken heeft alleen zin als de WOZ-waardering te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning te groot is ingeschat, er geen rekening is gehouden overlast uit de omgeving, of de woningen waarmee de huurwoning wordt vergeleken niet vergelijkbaar zijn. Op de website van de Huurcommissie kunnen huurders berekenen wat de maximale huurprijs van hun woning is, met de huidige WOZ-waarde.

 

Een lagere maximale huurprijs betekent niet dat de huur direct omlaag gaat. Het gaat immers om het berekenen van de maximale huurprijs, die in veel gevallen boven de feitelijke huidige huurprijs ligt. Bij een hoge aanvangshuur of door huurverhogingen boven inflatie kan de huurprijs in principe wel tot deze huurgrens stijgen. Als de huidige huur op of dicht bij de maximale huur ligt kan een bezwaar tegen de WOZ er voor zorgen dat de huur niet meer kan stijgen. Daarnaast kan de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde ook onder de huidige huurprijs komen te liggen. In dit geval hebben huurders recht op huurverlaging. De huidige huurprijs ligt dan immers boven het nieuw geldende maximum. Huurders die al (bijna) de maximale huurprijs betalen maken met een WOZ-verlaging dus kans op huurverlaging.   

 

Kopers krijgen bij bijna de helft van de bezwaren gelijk. De gemiddelde verandering in WOZ-waarde door een bezwaar is 10%. De maximale huurprijs zou bij een huurwoning van 70 vierkante meter met een WOZ-waarde van € 175.000,- bij een verlaging van de WOZ met 10%, bij benadering met € 20,- dalen.

 

De Woonbond heeft een voorbeeldbrief voor op zijn website geplaatst. Klikt op het logo van de Woonbond voor meer informatie over dit onderwerp en op het logo van de huurcommissie om de maximale huurprijs te controleren.

Bron: Persbericht Woonbond 28 januari 2016

bottom of page