top of page

Is een BKR registratie wel terecht?

Wanneer u een betalingsachterstand heeft bij een bank of een restschuld dan kan een bank dit melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Een dergelijke registratie kan tot gevolg hebben dat u niet een hypotheek kan krijgen ter financiering van een nieuwe woning. Maar soms blijft een klant van een bank ondanks al zijn of haar inspanningen met een restschuld zitten en zal de bank dit bedrag moeten afboeken. In een zaak waarbij de bank € 14.000,- moest afschrijven en daarom de klant bij het BKR registreerde, kwam het Hof Amsterdam tot de volgende overweging en beslissing:

"[geïntimeerde] heeft gedurende de jaren na de echtscheiding kennelijk de rentebetalingen op het krediet voldaan, nu zij niet is geregistreerd in het CKI met code A (wat staat voor betalingsachterstand). Bovendien heeft zij zich actief, meerdere malen, in verbinding gesteld met DNV om tot afkoop van de vordering van DNV te komen. Kortom, alles wijst erop dat zij zich als een goed debiteur heeft gedragen. Verder is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat de registratie van bijzonderheidscode 3 in het CKI daadwerkelijk nadelige gevolgen heeft gehad voor [geïntimeerde] . Zo is naar het voorlopig oordeel van het hof genoegzaam aannemelijk dat zij in ieder geval geen hypothecair krediet onder marktconforme voorwaarden heeft kunnen krijgen. In het nadeel van [geïntimeerde] geldt dat DNV een forse afboeking van ruim € 14.000 heeft moeten doen. Dat deze restschuld tamelijk hoog is, is echter op zichzelf onvoldoende om het belang bij handhaving van de registratie van bijzonderheidscode 3 zwaarder te laten wegen dan het belang van [geïntimeerde] bij verwijdering daarvan. Het hof wijst in dit verband op de ter terechtzitting in hoger beroep door het hof aangehaalde uitspraak van de Geschillencommissie BKR van 21 oktober 2015 (nr. 15)."

Dus niet elke restschuld rechtvaardigt een registratie bij het BKR. U kunt de hele uitspraak lezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. U kunt een deel van andere uitspraken van de geschillencommissie van het BKR lezen door te klikken op het logo van het BKR. Het BKR heeft haar reglement aangepast. Waarom het reglement is aangepast is onduidelijk, wat het reglement is, is ook onduidelijk. Het BKR lijkt het niet eens te zijn met de uitspraak van de Hoge Raad uit 2011, aldus het NRC.  De geschillencommissie van het BKR is daarom niet de aangewezen instantie om uw geschil met het BKR te laten beoordelen. U heeft dan een advocaat nodig, bijvoorbeeld advocaat Bouman van Wieringa Advocaten. Zie ookm twee recente uitspraken tegen ING bank en Volkswagen bank.

 

Minister Dijsselbloem heeft reeds van het BKR geëist dat het BKR haar werkwijze moet gaat aanpassen. Maar helaas blijkt dat het ministerie de beantwoording van die vragen door het BKR zelf heeft laten doen. Het ministerie van Financiën wil kosten wat het kost het BKR en haar werkwijze laten bestaan ondanks dat het BKR volgens de Hoge Raad de wet overtreedt. De rol van het BKR en het ministerie is dus zeer dubieus. De Tweede Kamer en u als burger/consument wordt door het BKR en het ministerie op het verkeerde been gezet. Lees het artikel van de NRC. Een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens jegens het BKR mocht openbaar worden gemaakt.

De BKR heeft onlangs een nieuw reglement gepresenteerd. De bewijslast dat een hypotheek niet verleend is, wordt bij de consument gelegd. Vervolgens zullen alle hypotheekverstrekkers de consument nooit informeren dat de hypotheek is afgewezen vanwege een BKR-registratie. Met andere woorden: de BKR heeft maling aan de uitspraak van de Hoge Raad. Hoeveel krediet heeft de BKR nog? Lees ook de NRC. Rechters blijven aan de hand van de uitspraak van de Hoge Raad uit 2011 toetsen, blijkens de voorzieningenrechter te Utrecht.

Een bij BKR registreerde kan ook een beroep doen op de AVG. De gronden van BKR-registratie dienen dan afgewogen te worden tegen het belang van de schuldenaar, aldus de rechter uit Amsterdam.

bronnen: Prg. 2018/103, 2018/252 en 2020/103 en 104

bottom of page