top of page

Schenking uit de b.v. naar kinderen?

 

Het gebeurt regelmatig dat een Directeur en Groot Aandeelhouder (DGA) van een b.v. vanuit 'zijn b.v.' direct een schenking doet aan zijn kinderen. Soms gebeurt dit om belastingen te besparen, zoals de vennootschaps-, omzet-, dividend-, inkomsten- en schenkbelasting. Bij elkaar kan dat veel belasting schelen.

 

Soms is het fiscale motief niet van belang maar wil men zo de legitieme portie verkleinen van een onterfd kind of één kind voortrekken ten opzichte van de andere kinderen. Zo oordeelde een rechter over een geval waarbij een auto en afgerond € 120.000,- werd geschonken uit een b.v. aan een ander kind. Kun je deze schenkingen vernietigen omdat de echtgenoot geen toestemming heeft gegeven voor deze schenkingen (artikel 1:88 lid 1 sub b BW)? De rechter:

"[Eiser 1] en [Eiser 2] (de andere kinderen) stellen dat bedoelde bedragen en auto door erflater aan [gedaagde 1] en [gedaagde 2] zijn geschonken en dat de ene echtgenoot op grond van artikel 1:88 lid 1 sub b BW toestemming van de andere echtgenoot nodig heeft voor het verrichten van een rechtshandeling tot schenking tenzij het gebruikelijke, niet bovenmatige schenkingen betreffen. Volgens [Eiser 1] en [Eiser 2] gaat het hier - nu het om enorme geldbedragen en een auto gaat - om niet gebruikelijke, bovenmatige schenkingen waarvoor [Eiser 1] geen toestemming heeft gegeven. Voorts stellen [Eiser 1] en [Eiser 2] dat [Eiser 1] deze schenkingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:89 lid 1 BW, buitengerechtelijk heeft vernietigd. De rechtsgrond is daarmee aan de schenking komen te ontvallen, zodat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] deze bedragen en auto zonder recht of titel hebben verkregen en zij gehouden zijn dit terug te geven aan [Eiser 1] en de erfgenamen van erflater, aldus [Eiser 1] en [Eiser 2].

 

De rechter gaat mee in het betoog van de kinderen die geen schenkingen van de b.v. hebben ontvangen. Op de uitspraak is ook kritiek te lezen in de literatuur omdat een vereenzelviging van de privépersoon en het bedrijf als dit een b.v. is maar zelden wordt aangenomen. Maar de uitspraak kan een reden zijn voor legitimarissen om ook de boekhouding van de b.v. op te vragen om te controleren of hier geen schenkingen zijn gedaan aan de kinderen. Klikt u op het logo van de Rechtspraak om de uitspraak na te lezen. Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van een erfenis, neem dan vrijblijvend contact op.

Bronnen: WPNR 7096/27 feb 2016 Van Hoepen

WPNR 7093/6 februari 2016 Schuurmans-van Nifterik

WPNR 7243/2019 'Liberaliteit, causaliteit en finaliteit bij schenking'

bottom of page