top of page

Huurrecht & Erfrecht

Bent u de erfgenaam van een overleden huurder en wilt u dat de huur eindigt?

De wet bepaalt dat de dood van een huurder de huur niet doet eindigen. U zult derhalve de huur dienen op te zeggen. Als er een executeur is benoemd dan behoort het tot de taak van de executeur om dit te doen. U kunt de executeur om inlichtingen vragen of hij de huur heeft opgezegd.

 

Voortzetten van de huur als mede-huurder, gehuwd of geregisteerd partner?

Na het overlijden van de huurder kan het de wens zijn van één van de nabestaande om in de gehuurde woning van de overledene te blijven wonen. Wanneer de nabestaande reeds zelf het huurcontract mede heeft ondertekend is dat doorgaans geen probleem. De nabestaande die niet zelf al huurder is maar wel getrouwd was of geregistreerd was als partner, is op grond van de wet medehuurder. De medehuurder wordt op grond van de wet de huurder door het overlijden van de huurder. 

 

Ben ik met een samenlevingscontract ook automatisch beschermd?

Nee, een notariëel samenlevingscontract is niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap. U bent als nabestaande samenwoner met of zonder notariëel samenlevingscontract dus niet automatisch beschermd zoals gehuwden of geregistreerd partners. Er zal moeten kunnen worden aangetoond dat er een duurzame gemeenschappelijke huishouding bestond.

 

Wat moet ik doen om de nieuwe huurder te worden?

Informeer de verhuurder van het overlijden en overleg eerst met uw verhuurder over de situatie. Zorg er voor dat alles goed schriftelijk wordt vastgelegd. Wanneer een huurder niet meewerkt of onduidelijk blijft, dient de verhuurder binnen 6 maanden na het overlijden een dagvaarding van de nabestaande te hebben ontvangen. Wacht dus niet te lang met het inschakelen van juridische hulp. In een procedure dient u te kunnen aantonen dat de woning uw hoofdverblijf was en u een duurzame gemeenschappelijke huishouding met overleden huurder had.

 

Kan ik als kind ook de nieuwe huurder worden?

Soms, een rechter zal kijken naar alle feiten en omstandigheden. De leeftijd van het kind kan daarvan belang zijn en de 'wederkerigheid' binnen het gezinsverband. Minderjarige kinderen kunnen daarom geen huurder worden of het kind dat nog zal 'uitvliegen'. 

Klikt u op de foto of op het logo van De Rechtspraak om een zaak uit de praktijk te lezen.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

bottom of page