top of page

Heeft u recht op een legaat?

Een legaat is een bepaling in een testament waardoor een persoon, de legataris, recht krijgt op een bepaalde zaak of geldbedrag. De afwikkeling van een nalatenschap kan soms lang duren, hierdoor moet u als legataris lang op uw geld of de door de testateur aan u beschreven goed wachten. Soms zijn erfgenamen echter niet van plan om u het geld of de beschreven zaak te geven. Het is dan belangrijk om tijdig juridische hulp in te schakelen.

 

Wat is een 'legaat tegen inbreng'?

Een legaat geeft u het recht om bijvoorbeeld een auto tegen een te bepalen waarde uit de erfenis over te nemen. Het is dus eigenlijk een mogelijkheid om de auto te kopen. U hoeft dan dus niet meer met de erfgenamen en/of de executeur over een te komen dat de auto mag overnemen, maar alleen tegen welke prijs. In het testament is vaak ook een regeling opgenomen voor het geval u er met de erfgenamen niet uitkomt tegen welke prijs u de auto mag overnemen.

 

Wat is een 'legaat vrij van recht'?

De term 'vrij van recht' betekent dat de legataris, de persoon die recht heeft op het legaat, over het legaat geen erfbelasting hoeft te betalen. De erfgenamen moeten dan de erfbelasting voor dit legaat dan betalen.

 

Hoe ga ik om met een legaat ter waarde van een deel van de erfenis?

Aan de hand van het testament en de boedelbeschrijving zal de omvang van het legaat moeten worden vastgesteld. Vervolgens zal het legaat bij de executeur of de erfgenamen moeten worden gevorderd. Een verzoekschrift voor een goede boedelbeschrijving en een dagvaarding ter vordering van een legaat tot € 25.000,- kunnen bij de kantonrechter aanhangig worden gemaakt. In die procedures staat JuristBrabant.nl u graag bij.

 

Heeft u een probleem rondom een legaat?

Neem dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl. Voor een huisdier kunt u ook een legaat in een testament maken.

 

JuristBrabant.nl en JuristErfrecht.nl maken Legataris.nl mogelijk.

bottom of page