top of page

Legitieme Portie

De legitieme portie is voor onterfde kinderen en bij het eerder overlijden van dat kind de onterfde kleinkinderen.

Kan je altijd een beroep doen op de Legitieme Portie?

Nee, de wet bepaalt dat een beroep op de Legitieme Portie binnen een bepaalde termijn moet zijn gedaan anders zijn de rechten 'vervallen'. Een beroep op de Legitieme Portie vervalt 5 jaar na het overlijden.

 

Vader is overleden maar de langstlevende moeder leeft nog, kan ik een beroep doen op de Legitieme Portie?

Ja, de vervaltermijn van 5 jaar voor de Legitieme begint direct te lopen na het overlijden van een ouder, zelfs in het geval er een langstlevende ouder blijft leven. Voor de legitieme portie kan dat betekenen dat die pas betaald hoeft te worden bij het overlijden. In een testament kunnen bijzondere spelregels staan wanneer de legitieme portie opeisbaar is (bijvoorbeeld hertrouwen) en/of er zekerheid moet worden geboden ter betaling van de legitieme portie. De legitimaris heeft het recht om te weten hoe groot de nalatenschap van zijn overleden ouder is en kan daarom de kantonrechter verzoeken een boedelbeschrijving op te stellen. Hoe groot de legitieme portie is, is afhankelijk van het testament en het aantal kinderen.

 

Ik wil aanspraak maken op de legitieme portie, maar de erfgenamen werken niet mee. Wat te doen?

U heeft recht op inzage en afschrift van relevante stukken. U kunt een uitspraak hierover nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. JuristBrabant.nl kan je helpen door o.a. een procedure te starten bij de kantonrechter, neem vrijblijvend contact op.

 

Let op! sommige kinderen tot 21 jaar kunnen een beroep doen op de Som ineens Studie en Opvoeding. Over het bestaansrecht van de legitieme portie wordt een debat gevoerd: is het geen inbreuk om eigendomsrecht, wat zouden gevolgen zijn als we de aanspraak niet meer bestaat?

JuristBrabant.nl en JuristErfrecht.nl maken Legitimaris.nl mogelijk. Bron WPNR 7289 - 2020, WPNR 7329, 2021 Kwantes, 7334 - 2021 Van Es, Rapport Legitieme Portie 2020

bottom of page