top of page

Overdracht of Som ineens meewerken Familiebedrijf

 

Nabestaanden hebben soms naast een goede band met of voor de overledene ook intensief (samen)gewerkt. De wet biedt sommige nabestaanden een extra bescherming/ aanspraak in de vorm van een som ineens voor het meewerken in het bedrijf.

 

Kan ik het bedrijf van de overledene overnemen?

Het kind of stiefkind kan de kantonrechter verzoeken om het bedrijf over te nemen tegen een redelijke overnameprijs. Het belang van het betrokken kind en de rechthebbende tot de onderneming zullen wel worden gewogen.

 

Som Ineens, een vergoeding voor mijn onbetaalde werk?

Als (pleeg/stief/behuwd/klein)kind kan voor de periode dat de betrokkene gedurende zijn meerderjarigheid zonder een passende beloning arbeid heeft verricht, een vergoeding krijgen: Som ineens meewerken.

 

Tot wanneer kan ik een beroep doen op de som ineens of de overdracht van onderneming? 

Een beroep op de Som ineens kan tot 9 maanden na het overlijden worden ingediend bij de erfgenamen. Het verzoek om de onderneming over te nemen moet binnen één jaar na overlijden zijn gedaan. Neemt u dus tijdig contact op voor een juridisch advies. 

U kunt een voorbeeld over de som ineens lezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

bottom of page