top of page

Wat is een levenstestament?

Een testament is een notariële akte voor na het overlijden. In een testament wijst de testateur bijvoorbeeld zijn of haar erfgenamen en executeur(s) aan. In een levenstestament wordt juist een regel getroffen voor de periode tot aan het overlijden, voor het laatste deel van het leven dus. Het is eigenlijk een uitgebreide volmacht om handelingen te mogen verrichten. Daarbij kunt u denken aan bankzaken maar ook aan de verzorging van iemand.

Het levenstestament is één van de oplossingen om ouderen mensen beter te beschermen. In het preadvies 'Notariële bescherming ouderen' van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (K.N.B.) staat uitgebreid beschreven hoe artsen, banken etc. met de akte omgaan. De KNB heeft ook een handige folder uitgegeven met een uitgebreide uitleg over het levenstestament. De folder heet: 'Waar zeg ik Ja tegen?'. U kunt de folder gratis downloaden als u op het logo van het KNB onderaan deze pagina klikt. In de praktijk zijn er ook veel ouder en kind die de rekening van de ouder omzetten in een 'en/of rekening'. JuristBrabant adviseert dat niet te doen vanwege de risico's, leest u anders de recente uitspraak van Rechtbank Den Haag.

Wanneer u een levenstestament wil maken adviseer ik u naar een familierecht notaris bij u in de buurt te gaan. U kunt ook hier een checklist voor het maken van een levenstestament raadplegen. Wanneer iemand wilsonbekwaam is geworden voor het maken van een levenstestament dan kan men bij de kantonrechter verzoeken om een bewind en/of mentorschap of curatele.

 

Overigens is het niet uitgesloten dat ondanks een levenstestament toch een bewind of mentorschap wordt ingesteld, als voorbeeld daarvan een zaak in Amsterdam. Echter in een recente zaak bij het Hof Arnhem-Leeuwarden werd juist geoordeeld dat het instellen van een bewind en/of mentorschap niet nodig is juist vanwege het levenstestament. In een zaak in Den Bosch was het juist de wens van moeder dat het levenstestament buitenwerking werd gezet ten gunste van dochter. Het aantal daarvan stijgt de afgelopen jaren flink.  Een dergelijk bewind is beter dan even een volmacht bij een bank. Bij VvE zaken is het nuttig als u een gespecialiseerd jurist in armen neemt.

Bronnen: WPNR 2019/7240 Zaman, WPNR 2016/7131 Brinkman, 8-11-2021

bottom of page