top of page
blue-hour-3258136_1280.jpg

Baby dood geboren of na de geboorte

Het leven is kwetsbaar. Een baby sterft soms in de buik van de moeder. Om ook dit leven te erkennen kan/kunnen de ouder(s) het kind registreren bij de gemeente. Als u hier klikt vindt u meer informatie hoe u dat kan doen.

Soms komt het kind wel levend ter wereld maar sterft het kort na de geboorte. Onder lastige omstandigheden blijven zwangerschappen soms geheim. Ook zij kunnen de geboorte van het kind laten registreren. Klikt u op de foto of het logo van de Rechtspraak om hier twee uitspraken van  het Hof Arnhem-Leeuwarden over te lezen.

In veel testamenten staat een 30 dagen-clausule. Een erfgenaam moet dan 30 dagen blijven leven om te kunnen erven van de testateur. Ook een tweetrapsmaking kan een oplossing zijn. Door een tweetrapsmaking kan een testateur een erfgenaam in eerste instantie aanwijzen en bij het overlijden van die erfgenaam een erfgenaam in tweede instantie. De tweetrapsmaking wordt vaak opgenomen in het echtscheidingstestament.

rechtspraaak-logo3.jpg
bottom of page