top of page

Uitsluitings- of Privéclausule

In een testament (of bij een schenking) wordt vaak een uitsluitingsclausule opgenomen. Vaak staat er dan in het testament een bepaling zoals de volgende:

UITSLUITINGSCLAUSULE

V. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen, alsmede de revenuen daarvan en/of hetgeen door zaaksvervanging in de plaats komt, niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen of deelgenootschap van enig huwelijk … van betrokkenen en geen deel zal uitmaken van enige verrekening krachtens huwelijksvoorwaarden…”.

Deze vrij gebruikelijke bepaling wordt bedoeld dat de erfgenaam de erfenis bij een eventuele echtscheiding niet hoeft te delen. Stel dat vlak voor uw echtscheiding uw ouder(s) overlijden dan hoeft u de erfenis niet te delen wanneer uw ouders een testament hebben gemaakt met de bovenstaande clausule.

Het is dan ook verstandig om de erfenis op een aparte bankrekening te zetten zodat het overzichtelijk blijft welk vermogen gemeenschappelijk is en welk vermogen privé. Een uitsluitingsclausule beschermt alleen tegen echtscheiding. Indien het huwelijk door de dood wordt ontbonden, dan zal ook de verkregen erfenis met de uitsluitingsclausule, volgens de wet of het testament van de eerststervende van dit huwelijk worden afgewikkeld. Via een tweetrapsmaking kan de testateur wel bepalen wat er met het restant van zijn erfenis gebeurt na het overlijden van een erfgenaam, dit gebeurt vaak in een 'echtscheiding'testament. Heeft u een vraag over een uitsluitingsclausule? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristErfrecht.nl). Als u op het logo van de rechtspraak klikt leest u een rechtzaak over de uitsluitingsclausule.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl , PriveClausule.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

WPNR 7354 - 15 januari 2022 - Van Oorschot - Goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke werking van de voorwaardelijke uitsluitingsclausule. Update: 02-05-2022

bottom of page