top of page

Som ineens voor kinderen tot 21 jaar

Een kind van de overleden ouder heeft recht op een som ineens. Tot de leeftijd van 18 jaar voor de verzorging en opvoeding en tot 21 jaar voor het levensonderhoud en studie. De gedachte achter deze regeling is dat een ouder verplicht is zijn of haar kind tot 21 jaar te helpen bij een goede toekomst.

Een aanspraak op deze som ineens is er niet wanneer de langstlevende verplicht is het kind te onderhouden/helpen. Let op een beroep op een Som Ineens moet wel binnen 9 maanden na het overlijden zijn gedaan.

Het berekenen van de som ineens zijn veel gegevens nodig. U kunt als voorbeeld van een dergelijke berekening op het logo van de rechtspraak klikken voor een uitspraak hierover. De som ineens mag maximaal 50% van de nalatenschap bedragen en wordt in mindering gebracht op hetgeen kind uit de erfenis of een verzekering krijgt.

Wilt u ook aanspraak maken op een som ineens voor kinderen tot 21 jaar? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristErfrecht.nl).

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

bottom of page