top of page

Som Ineens voor de verzorging van overledene?

In artikel 4:36 BW staat dat voor de verzorging van een overledene sommige nabestaanden een vergoeding mogen vragen aan de erfgenamen. Dit geldbedrag heet een Som Ineens (of ook wel Salaire Différé, uitgesteld loon). De Som Ineens Verzorging is er alleen voor kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, behuwdkinderen en pleegkinderen. Bent u een neef of buurvrouw dan kunt u dus geen aanspraak maken op een Som Ineens Verzorging.

U zult tijdig een beroep moeten doen op de Som Ineens Verzorging. Binnen 9 maanden na het overlijden dient er een beroep worden gedaan op de Som Ineens Verzorging. Daarna zal de vordering regelmatig moeten worden gestuit, aldus Hof Arnhem

Als u tijdig een beroep heeft gedaan dan zal de rechter beoordelen of u in aanmerking komt voor het geldbedrag, daarvoor zult u aantoonbaar veel uren hebben gemaakt en of het voor het huishouden van overledene was. Het Hof van 's Hertogenbosch komt na een uitgebreide afweging van omstandigheden tot de volgende conclusie:

'Gelet op alle omstandigheden van het geval zoals aangevoerd in eerste aanleg en hoger beroep, waarvan de wezenlijke aspecten hiervoor zijn uiteengezet, is het hof van oordeel dat aan de werkzaamheden van Piet wel enige, zij het beperkte, economische en/of maatschappelijke waarde kan worden toegekend, maar niet meer dan de door Piet genoten voordelen, zoals het (door hem berekende) door hem genoten huurvoordeel van € 14.625,- (€ 162,50 per maand). Piet heeft onvoldoende gesteld om te rechtvaardigen dat een extra vergoeding ten laste van de nalatenschap billijk zou zijn.'

In dit geval kent de rechter dus wel een Som Ineens toe, maar verrekend dat direct met het voordeel dat iemand heeft door geen huur te hoeven betalen. U kunt de uitspraak van Hof Den Bosch nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Heeft u ook een vraag inzake een Som Ineens Verzorging? Neemt u dan vrijblijvend en kosteloos contact op met JuristBrabant.nl (JuristErfrecht.nl).

JuristBrabant.nl maakt ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl mogelijk.

bottom of page