top of page

Verklaring van erfrecht (of executele)

 

De verklaring van erfrecht is een officiele akte opgesteld door een notaris na het overlijden van iemand. In de akte wordt vastgesteld wie de erfgenamen en/of de executeur is. Een verklaring van executele is eigenlijk hetzelfde als een verklaring van erfrecht, in de verklaring van executele staat echter vaak alleen wie de executeur is.

 

Bij een verklaring van erfrecht staat doorgaans ook wie de erfgenamen zijn en of en hoe ze hebben aanvaard. Erfgenamen kunnen de nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. Indien een van de erfgenamen 'in de WSNP zit' of failliet is, dan is zijn bewindvoerder of curator bevoegd om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Voor schuldeisers en schuldenaren van de overledene is een verklaring van erfrecht ook belangrijk. Aan de hand van deze notariële akte weten zij zeker aan wie ze moeten betalen of bij wie ze hun geld moeten vorderen. Banken en andere instanties vragen daarom vaak om een verklaring van erfrecht.

 

De verklaring van erfrecht is dus niet alleen nuttig voor de executeur en erfgenamen zelf, maar ook voor andere mensen en instellingen die met het overlijden te maken krijgen. Als u op het logo klikt van de KNB lees u meer over de verklaring van erfrecht.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

bottom of page