top of page

Failliet verklaard of in de W.S.N.P. en erven?

 

Als u erfgenaam bent geworden en u recht heeft op een deel/ geldbedrag uit de erfenis is dat een goede mogelijkheid om uit de WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, te komen of uit het faillissement te komen.

 

De wet bepaalt dat de curator of de bewindvoerder de nalatenschap beneficiair dient te aanvaarden, de erfgenaam is daarvoor niet bevoegd. Hierdoor wordt u als erfgenaam automatisch beschermd voor het geval de nalatenschap per saldo negatief blijkt te zijn. Een notaris dient bij het opstellen van een verklaring van erfrecht controleren of een erfgenaam failliet is of dat hij in de WSNP zit. Wanneer een notaris dat nalaat dat maakt hij een beroepsfout. Een WSNP duurt in beginsel drie jaren en kan niet zo maar worden verlengd.

 

Wanneer u als executeur het erfdeel of een legaat uitkeert dan is het verstandig dat u eerst controleert of de erfgenaam failliet is of in de WSNP zit. U kunt dat controleren in het centraal insolventieregister. (Insolventie is de verzamelnaam voor de WSNP en faillissement). Klik op het logo van de rechtspraak om het insolventieregister te raadplegen.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

bottom of page