top of page

Dierenpension een 7:290 of 7:230A bedrijfsruimte?

De wet kent twee soorten bedrijfsruimten. 7:290 BW bedrijfsruimten voor horeca, detailhandel en ambachtsbedrijven. Andere begroepsgroepen kunnen geen aanspraak maken op de uitgebreide wettelijk bescherming. Zij vallen onder 7:230A BW. Maar valt een dierenpension nu onder de wettelijke bescherming van 7:290 BW. Dat zijn vaak ook kleine ondernemers. De kantonrechter te Almere kwam tot de volgende overweging en beslissing:

"Naar het oordeel van de kantonrechter valt een dierenpension, zoals door [verzoeker 2] wordt geëxploiteerd, niet te kwalificeren als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW. Beslissend hieromtrent is wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan, mede in aanmerking genomen de inrichting van het gehuurde. Huurder gebruikt het gehuurde ten behoeve van opvang van dieren. Er is deels sprake van dagopvang: hondenbezitters brengen hun hond op de vooraf overeengekomen dagen ‘s ochtends en halen deze aan het einde van dag weer op. Daarnaast is sprake van een dierenpension: honden, katten en andere dieren worden opgevangen gedurende de vakantie van hun baasjes. Ten slotte wordt het gehuurde ook gebruikt voor de opvang van dieren die na aankomst op de luchthaven van Schiphol gedurende enige tijd in quarantaine moeten verblijven alvorens zij in Nederland mogen blijven. Uit de verklaringen van verzoekers ter zitting is gebleken dat het dierenpension weliswaar een receptie heeft, maar dat eigenlijk nooit mensen spontaan naar binnen lopen. Dit is ook niet de bedoeling. Klanten worden verzocht een afspraak te maken om langs te komen. De tijdelijke opvang van dieren van particulieren is de enige bedrijfsactiviteit.

Tot de wettelijke vereisten van artikel 7:290 lid 2 onder a BW behoort met name dat zich 'in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van goederen of voor dienstverlening aanwezig is'. De bedoeling van dit vereiste is geweest de werkingssfeer van de wettelijke regeling te beperken tot de detailhandel, het ambachtsbedrijf en het horecabedrijf. Daarvan is gelet op de wijze waarop de receptie in combinatie met de overige bedrijfsruimte wordt gebruikt en de beperkte geboden mogelijkheid tot toegang aan het publiek geen sprake. Het dierenpension kan ook niet worden gekwalificeerd als hotelbedrijf. Het gehuurde valt dan ook niet onder de definitie bedrijfsruimte van artikel 7:290 BW. Afdeling 6 van titel 4 van boek 7 is daarom niet van toepassing."

Wellicht had de kantonrechter anders geoordeeld indien de ruimte wel voor het publiek toegankelijk is en dus zonder afspraak te bezoeken was.  Om de hele uitspraak te lezen klikt u op het logo van de Rechtspraak.

bottom of page