top of page

Wilt u uw huurwoning (deels) verhuren via AirBnb?

 

Het verhuren van uw huurwoning is risicovol. Vaak is onderverhuur van (een deel van) de gehuurde woning niet toegestaan. Het kan betekenen dat de verhuurder uw huurovereenkomst wil ontbinden. De rechter zal dan oordelen of dat gerechtvaardigd is. U zult daarbij dienen aan te tonen dat het overtreden van het onderverhuur-verbod in uw situatie de ontbinding van het huurcontract niet juist is. De rechters hebben recent uitspraken gedaan over onderverhuur via AirBnB. Enkele overwegingen van de rechters uit de verschillende uitspraken:

"Dat het verhuren van woningen via Airnbnb een betrekkelijk nieuw verschijnsel is waarover de politiek en rechters nog geen eenduidig beleid (zouden) hebben ontwikkeld, zoals [gedaagde] heeft aangevoerd, maakt het voorgaande niet anders. De casus ten grondslag liggend aan het vonnis van de kantonrechter waarop hij zich in dit verband heeft beroepen (van deze rechtbank van 26 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3903) verschilt in zoverre van de onderhavige zaak, dat in die zaak (behoudens een eenmalige uitzondering) sprake was van verhuur van (een) kamer(s), waarbij de huurster met haar kinderen gelijktijdig ook in de ter beschikking gestelde woning verbleef en dat de (onder)verhuur ten tijde van het vonnis was beëindigd. Voorts was geen sprake van meerdere door de desbetreffende huurster gehuurde woningen.​"

en uit een andere uitspraak:

"[gedaagde] beroept zich op de geringe betekenis en bijzondere aard van de tekortkomingen. Er is telkens slechts sprake geweest van gedeeltelijke verhuur van de woning; [gedaagde] is de woning altijd zelf blijven bewonen naast de huurders. Van onttrekking aan de woningmarkt is dan ook geen sprake geweest, terwijl [gedaagde] bij uitstek het type huurder is waarvoor de onderhavige woning is bedoeld. Van permanente verhuur aan woningzoekenden was geen sprake; de verhuur richtte zich op kortstondige bezoekers van de stad Rotterdam. Er was sprake van korte verhuurperiodes waarvan door de buurt geen overlast is ervaren. [gedaagde] verwijst in verband met dit laatste naar de door haar overgelegde verklaringen van buurtbewoners (producties 15 en 17 bij CvA). Zij betwist dat sprake is van bedrijfsmatige verhuur. Zij heeft direct na het schrijven van Woonstad van 8 december 2014 haar woning van Airbnb verwijderd.

Tot slot zou een ontruiming vergaande persoonlijke gevolgen hebben voor [gedaagde]; zij woont al 21 jaar in de woning en heeft psychische problemen. Een gedwongen ontruiming zou die problematiek verergeren."

 

In de bovenstaande zaak is de woningbouwvereniging in Hoger Beroep gegaan. Ook in Hoger Beroep heeft het Hof geoordeeld dat de huurovereenkomst niet wordt ontbonden. Maar opnieuw verhuren mag niet. Klikt u op het logo van de AirBnb om de uitspraak van het Hof na te lezen.

Als u op het linker logo van de rechtspraak (zaak Rotterdam) klikt dan vindt u de huurder die mocht blijven en op de rechter een huurder die zijn woning moest verlaten. De rechter lijkt o.a. rekening te houden of u de hele woning verhuurt of een deel en u zelf in de woning bent en de buren overlast van de onderverhuur ervaren, maar ook naar persoonlijke omstandigheden. In dit verband is dan de vraag of de woning als hoofdverblijf wordt gebruikt en wie dat moet bewijzen. Er is inmiddels ook een woningbouwvereniging die juist toelaat dat haar huurders hun woning via AirBnB verhuren. Bij een enkel verhuur via AirBnB wordt niet altijd de huurovereenkomst ontbonden, soms moet wel de opbrengst van die gedeeltelijke onder verhuur worden betaald aan de verhuurder, aldus de rechter. Bij onderverhuur moet de hoofdverhuurder vaak bewijzen dat hij de woning als hoofdverblijf gebruikte.

 

Wilt u een advies hierover? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl.

Mag de verhuurder wel een boete heffen indien u zonder schriftelijke toestemming verhuurd? Klik hier en lees meer.

bottom of page