top of page

Duiven voeren vanuit de woning

 

Het voeren van duiven is natuurlijk een gezellige gebeurtenis, zeker als de dieren uit je hand durven te eten. Bij veel gehuurde woningen zijn er wel regels opgesteld om overlast voor andere bewoners te voorkomen. Het is dan belangrijk dat u zich als goed huurder gedraagt en deze afspraken nakomt. 

In Apeldoorn had een huurder hokken voor de duiven neergezet in de tweede slaapkamer, de verhuurder wil dat deze situatie eindigt. De kantonrechter komt met een heldere overweging voor de bewoner:

De Woonmensen wil met de gedragsaanwijzingen er voor zorgen dat [gedaagde] zich als een goed huurder gaat gedragen en geen overlast meer veroorzaakt. Omdat De Woonmensen er niet van overtuigd is dat [gedaagde] zich aan de aanwijzingen zal houden, wil De Woonmensen een ‘stok achter de deur’. De Woonmensen vordert dat de huurovereenkomst zal worden ontbonden indien [gedaagde] zich in de komende twee jaar niet (meer) aan de aanwijzingen houdt. In dat geval zou [gedaagde] de woning ook moeten ontruimen en verlaten. Deze vordering zal toegewezen worden, maar daarbij zal de termijn van één jaar worden aangehouden. Dat betekent niet dat [gedaagde] na dat jaar weer duiven zou mogen houden, want dat blijft in strijd met de regels van De Woonmensen. Het betekent alleen dat De Woonmensen na dat jaar een nieuwe rechterlijke beslissing zou moeten vragen als [gedaagde] weer overlast zou gaan veroorzaken en De Woonmensen de woning wil ontruimen.

Een huurder moet natuurlijk ook nadenken waarvoor het gehuurde is bestemd, om te wonen of als dierenopvang. Voor dieren willen zorgen is niet slecht, maar helaas kan dat bij duiven niet thuis. U kunt de uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Ook de overlast van een haan in de tuin bij de buren kan tot een probleem leiden tussen huurder, verhuurder en buren.

bottom of page