top of page

Weg vanwege hennep?

 

Het hebben van een hennepplantage in uw huurwoning kan zeer gevaarlijk zijn voor u en uw omgeving. Wanneer u schulden heeft kunt u het beste contact opnemen met de schuldhulpverlening. Als u graag eens Miami had willen zien, dan kunt u nog even genieten van het achtergrond filmpje. Vanwege de gevaarzetting handelt u waarschijnlijk niet als een goed huurder en gebruikt u de woning niet om daarin te wonen maar bedrijfsmatig. De rechter komt in de meeste gevallen daarom tot de conclusie dat dit gedrag de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Dat betekent dat u uw woning moet verlaten.

 

Echter bij de vondst van hennep bij uw woning kan een rechter ook tot oordeel komen dat de situatie een ontbinding van de huurovereenkomst niet rechtvaardigt. In een recente uitspraak waarbij er 10 hennepplanten in het tuinhuisje stonden met een professioneel aangelegde elektriciteitsgroep en er keurig voor de elektriciteit werd betaald, de overeenkomst geen hennep-clausule bevat, is het enkel veroorzaken van enige geuroverlast geen redenen om de huurovereenkomst te ontbinden. Wanneer de teelt alleen voor uzelf is en dus niet voor de verkoop weegt dat ook mee, blijkens een uitspraak van de kantonrechter uit Tilburg. Wanneer er 55 planten staan en er wordt betaald voor de elektriciteit dan vormt dat wel een reden voor ontbinding, volgende Hof Arnhem-Leeuwarden. Ook een beperkt aantal planten in de tuin, 5 of 8, hoeft geen reden voor ontbinding te zijn volgens het Hof Den Bosch. Zeker als er nog persoonlijke omstandigheden meespelen. Als een kind van de huurder de plantage opzet dan hoeft de huur ook niet altijd worden ontbonden, volgens de kantonrechter in Amsterdam.

 

De rechter zal dus alle feiten en omstandigheden meenemen om tot een oordeel te komen. In uitzonderlijke gevallen komt de huurder in aanmerking voor een laatste kans. U kunt de volledige uitspraak nalezen wanneer u op het logo van de Rechtspraak klikt. Als u klikt op de foto kunt u een uitspraak lezen over een situatie waar slechts één hennepplant werd aangetroffen, maar dit wel contractueel verboden was. Als de hennep niet in de woning, maar nabij de woning in de hennep werd gehandeld dan hoeft dat geen reden te zijn voor ontbinding, goed huurder en goed burger verschillen namelijk, Hof Arnhem. Indien een verhuurder ook de kweek van hennep voor privé gebruik wil verbieden, dan zal de verhuurder dat duidelijk moeten maken aan de huurder, aldus de kantonrechter uit Utrecht. Soms wordt vanwege de vondst van hennep de woning reeds gesloten door de burgemeester, dat hoeft niet altijd te leiden tot ontruiming in Kort Geding, blijkens de Utrechtse zaak.

 

Bent u als verhuurder het slachtoffer van een hennepkweker als huurder? Wellicht heeft de makelaar dan een beroepsfout gemaakt. Let op als verhuurder heeft u een zorgplicht om te controleren of in het verhuurde een hennepkwekerij aanwezig is, voldoet u hier niet aan dat bent u waarschijnlijk aansprakelijk voor de illegaal afgetapte elektriciteit, aldus de kantonrechter te Roermond.

Bronnen: Prg 2016/94, Prg. 2016/216, Prg. 2017/93 en Prg 2018/118, 2018/154

bottom of page