top of page

Meer dan 3 maanden huurachterstand?

 

De hoofdregel in het huurrecht is dat bij een huurachterstand van drie maanden een huur-overeenkomst mag worden ontbonden via een kantonrechter. De kantonrechter kan echter de huurder nog een laatste kans geven.

 

In een procedure schrijft een huurster aan de kantonrechter het volgende:

“Mijn psychische gesteldheid is niet toereikend om de zitting deel te nemen. Vandaar mijn schriftelijk verweer. Sinds 2013 ben ik werkloos en mis daardoor structureel 500,- per maand. En er is ook beslag gelegd op mijn ww door de belastingdienst, waardoor ik nog meer in de knel ben geraakt.

Sinds ik in augustus ziek ben, heb ik geen volledig uitkering gekregen en ben ik aan zoeken naar een oplossing.

Nu zit ik al weken zonder inkomen. Dit baart mij tot meer zorgen. Ik heb me ook aangemeld bij schuldhulp van gemeente Amstelveen. Mijn contactpersoon is (…)

Ik vind het vreselijk en doe er alles aan om weer aan mijn betaalplichten te voldoen. Er is geen sprake van onwil.

Ik woon met veel plezier in mijn woning en hoop op uw begrip en zodra mijn inkomen binnenkomt probeer ik het achterstand in te halen.

Ik doe een beroep op uw geduld en medeleven (…)”

 

De kantonrechter hoort de huurster verder niet en gaat aan haar verzoek voorbij. In Hoger Beroep oordeelt het Hof hierover:

"Het hof stelt voorop dat een huurachterstand van drie maanden huur kan rechtvaardigen dat een vordering tot ontbinding en ontruiming wordt toegewezen. [appellante] heeft in de loop van 2014 een huurachterstand laten ontstaan van drie maanden. Er is echter niet gebleken van eerdere substantiële huurachterstanden. [appellante] heeft aan de kantonrechter uiteengezet dat voor het ontstaan van die achterstand een specifieke oorzaak bestaat en heeft daarbij uiteengezet dat zij die oorzaak zo snel mogelijk wil wegnemen. Uit haar brief van 25 november 2014 kan worden opgemaakt dat zij erop aandringt dat enig geduld wordt betracht en dat haar de kans wordt gegeven de achterstand in te lopen zodat zij haar woning kan behouden. Daarin kan tenminste een verzoek tot het verlenen van een terme de grâce (laatste kans) worden gelezen. Naar het oordeel van het hof hadden onder de geschetste omstandigheden de vorderingen van Delta Lloyd tot ontbinding en ontruiming niet moeten worden toegewezen zonder ofwel het gelasten van een mondelinge behandeling, ofwel het verbinden van een terme de grâce (laatste kans) aan die toewijzing. In zoverre slagen de grieven."

 

Uit de uitspraak blijkt dat het belangrijk is om professionele hulp te vragen bij een huurachterstand en de rechter en verhuurder om begrip te vragen en een betalingsregeling proberen te treffen. Klik op het logo van de Rechtspraak om de uitspraak na te lezen en op de tekening om meer te lezen over schuldhulpverlening. Indien u bent gedagvaard kan het alsnog verstandig zijn om alsnog zoveel mogelijk te betalen, blijkt uit een andere uitspraak van hof Den Bosch.

Soms gaat het mis omdat de overheid/belastingdienst ten onrechte geen rekening houdt met de beslagvrije voet, dat kan een relevante omstandigheid zijn waar een kantonrechter rekening mee moet houden, aldus Hof Den Haag.

Ook in het geval de verhuurder vele jaren achtereen te laat betalen goed vind en opeens een nieuw beleid gaat hanteren is er verweer mogelijk. In uitzonderlijke gevallen is er ook een laatste kans mogelijk indien er sprake is van illegale hennepteelt.

 

Heeft u ook een probleem met uw verhuurder? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristHuurrecht.nl).

bottom of page