top of page

Huur of bruikleen?

 

Het maakt veel uit of u als huurder wordt aangemerkt door de kantonrechter of als bruiklener. In dat laatste geval kan de eigenaar de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden of opzeggen. Als huurder heeft u meer gerechtelijke bescherming.

 

Voorbeeld: een groot ziekenhuis stelt zonder tegenprestatie (zoals bijvoorbeeld het betalen van een maandelijks of jaarlijk bedrag) een stuk grond ter beschikking. De gebruiker van de grond houdt hierop schapen, kippen en geiten. Het ziekenhuis verkoopt later de grond aan een ander en wil daarom van de overeenkomst af. Is er sprake van een huurovereenkomst omdat de gebruiker een tegenprestatie heeft geleverd namelijk het maaien en onkruidvrij houden van het stuk land? De rechter:

"Volgens [appellant] heeft hij een tegenprestatie verricht en was de overeenkomst een huurovereenkomst. De grief faalt. [appellant] was blijkens de brief van 10 juli 2000 slechts verplicht als goed huisvader voor het stuk grond te zorgen. Die verplichting geldt op grond van artikel 7A:1781 Burgerlijk Wetboek ook voor degene die iets in bruikleen ontvangt, maar volstaat niet als tegenprestatie in het kader van een huurovereenkomst. Het hof volgt [appellant] niet in zijn betoog dat hij door het gras te maaien en onkruid te weren (ervan uitgaande dat hij dat ook heeft gedaan) meer heeft gedaan dan het enkele als goed huisvader voor het stuk grond zorgen. Dat [appellant] een andere tegenprestatie heeft verricht is verder gesteld noch gebleken, zodat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat tussen [appellant] en het AMC geen huurovereenkomst bestond, maar een overeenkomst van bruikleen".

 

In dit geval was er geen sprake van een tegenprestatie van de gebruiker en daardoor geen huurovereenkomst. De schapen moesten dus op zoek naar een ander stukje gras. Ook in een zaak van leegstandbeheerder Camelot speelde de vraag of er sprake was van huur of bruikleen. Camelot slaagde er niet in om te bewijzen dat er sprake was van bruikleen en daarmee werd huur voor korte duur. De vordering de woning te verlaten werd daarom wel toegewezen. In sommige bruikleen overeenkomst zit een flink boetebeding zodat de bewoner snel vertrekt, is die boete terecht? Bij een boete van 65.000 was dat niet het geval.

 

Heeft u ook een probleem en wilt u weten of er sprake is van huur of bruikleen, neem dat vrijblijvend contact op. Via een klik op het logo van de Rechtspraak kunt u de hele uitspraak van de rechter nalezen.

Bron: Prg. 2015/308

bottom of page