top of page

Politie forceert uw voordeur, wie betaalt de schade?

 

Of u de kosten dient te dragen voor het herstel van een door de politie geforceerde voordeur ligt aan de omstandigheden van het geval. In dit geval was de politie op zoek naar de zoon van huurster. Zoon woonde niet meer thuis. De huurster staat de politie via het keukenraam te woord maar weigert de politie toe te laten. De politie forceert de voordeur en zoon blijkt inderdaad niet aanwezig te zijn.

 

De rechter komt in deze zaak tot de volgende conclusie:

"Ter zitting heeft [gedaagde] verklaard dat de politieagenten die voor de deur stonden haar hebben verteld dat zij kwamen voor haar zoon, dat zij de deur moest openen en dat, als zij dat niet zou doen, de politie op een andere manier zou proberen om binnen te komen. [gedaagde] had, zeker gelet op laatstgenoemde mededeling van de politie, kunnen en moeten voorzien dat bij niet open doen, de deur geforceerd zou (kunnen) worden. Door desondanks weigerachtig te blijven de agenten binnen te laten, heeft [gedaagde] gehandeld in strijd met de verplichtingen die zij als goed huurder heeft. Zij had de schade immers eenvoudig kunnen voorkomen. Het feit dat haar zoon op dat moment niet in de woning aanwezig was, doet daar niet aan af."

 

Het is natuurlijk vervelend dat moeder nu lastig wordt gevallen door de politie vanwege het gedrag van haar zoon. Uit de uitspraak blijkt dat het maar beter is om mee te werken aan het onderzoek van de politie, zodat u niet ook het slachoffer wordt. U kunt de gehele uitspraak lezen door op het logo van de rechtspraak te klikken.

Bron: Prg 2016/122

bottom of page