top of page

Weg vanwege prostitutie in huurwoning?

In veel huurcontracten staat dat prostitutie niet is toegelaten. Doorgaans is onderverhuur van de woning ook niet toegelaten. Als u dan toch prostitutie in de huurwoning toelaat dan neemt u een groot risico dat de huurovereenkomst wordt ontbonden. Bij een ontbinding van het huurcontract zal de rechter alle feiten en omstandigheden dienen te wegen. Rechtvaardigt het gebrek de ontbinding?

De ontbinding kan indien de zaak zeer duidelijk is soms in Kort Geding worden gevorderd. Maar als een huurcontract 9,5 jaar heeft geduurd en de overlast mogelijk 2 maanden heeft plaats gevonden, dan wijst de Kort Geding rechter de eis van de verhuurder waarschijnlijk niet toe. Een verweer dat u niet wist wat er in de woning gebeurde is vaak niet voldoende, volgens de rechter te Amsterdam. Maar bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen wel een reden zijn voor een laatste kans.

De uitspraak over de laatste kans bij prostitutie kunt u nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Bij financiële problemen dan kunt u contact opnemen met de schuldhulpverlening. Heeft u een probleem met uw verhuurder? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristHuurrecht.nl).

bottom of page