top of page

Vlek in een jurk, bent u beschermd?

Als u een nieuwe jurk of iets anders moois koopt wilt u natuurlijk dat u een onbeschadigd exemplaar krijgt. Meestal komt u er met de verkoper op een goede manier uit. Maar wat zijn u rechten als u er niet uitkomt?

De eerste zes maanden na de aankoop wordt een consument extra beschermd. De rechter te Amsterdam geeft uitleg:

Voorop wordt gesteld dat artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dit is niet het geval wanneer de jurk, zoals [eiseres] stelt, reeds bij aankoop een vlek had. Aangezien het hier een consumentenkoop betreft, is bovendien artikel 7:18 BW van toepassing, waarvan lid 2 luidt:

“Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.”

Uit dit artikel volgt in beginsel dat nu [eiseres] ongeveer drie maanden na aankoop van de jurk de vlek heeft geconstateerd, het vermoeden geldt dat deze vlek reeds bij aankoop van de jurk aanwezig was. Dit vermoeden geldt niet indien de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. De aard van de afwijking ziet bijvoorbeeld op de situatie dat duidelijk is dat de afwijking is ontstaan door de handelwijze van de koper. Het wettelijke vermoeden heeft wel effect indien deze duidelijkheid ontbreekt.

 

De rechter komt in deze situatie, een jurk met een schroeiplek, tot de conclusie dat de consument beschermd dient te worden. De consumentenbescherming gaat dus ver. De consument wordt ook goed beschermd voor het zoeken raken van een retourpakketje, aldus de rechter uit Amersfoort.

Als u klikt op het logo van de rechtspraak, kunt u de uitspraak nalezen. Heeft u ook een probleem met een consumentenaankoop? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl.

bottom of page