top of page

Liegen tegen de rechter?

 

Niet iedereen is eerlijk of soms kan iemand een gebeurtenis zich niet meer goed herinneren. De wet vereist dat iedereen die zich tot de rechter wendt open en eerlijk is. Dat is belangrijk voor het goed functioneren van onze rechtstaat. In de praktijk komt het soms voor dat er toch aantoonbaar wordt gelogen. De rechter kan dan maatregelen nemen tegen deze liegende partij. Dat gebeurde ook in een recente zaak bij de kantonrechter te Amsterdam waarbij de gedaagden zonder jurist of advocaat in een procedure verschenen en de rechter voorlogen. De rechter oordeelde als volgt:

"8. Uit het vorengaande volgt dat [gedaagden gezamenlijk] niet alleen hebben getracht [eiser] in het pak te naaien, maar ook dat zij de kantonrechter niet naar waarheid hebben voorgelicht. Op de voet van artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal de kantonrechter aan de verplichting van [gedaagden gezamenlijk] hun standpunt te onderbouwen hierna – met name in reconventie – dan ook zwaardere eisen stellen dan gebruikelijk is."

De uitdrukking 'in het pak naaien' wordt zelden gebruikt in gerechtelijke uitspraken, het is een teken dat de rechter niet gediend is van dergelijke praktijken en vervolgens bijna niet meer naar het bewijs van de gedaagden kijkt. De gedaagden verliezen de procedure 'glansrijk' en moeten nu flinke proceskosten betalen. De Hoge Raad heeft recent ook nog eens het belang van eerlijk procederen onderstreept.

Eerlijkheid duurt het langst en een goed juridisch advies in een procedure kan u veel problemen voorkomen. Soms kan het liegen tegen de rechter tot gevolg hebben dat alle advocaatkosten van de wederpartij vergoedt dienen te worden, aldus de kantonrechter te Leiden. Klikt op de foto om een andere recente uitspraak te lezen waarbij de vordering werd afgewezen vanwege handelen in strijd met de waarheid, artikel 21 Rv..

 

Een incassobureau zal moet onderzoeken of de vordering echt bestaat, DirectPay gaat daar weleens mee in de fout. Direct Pay brengt soms weleens twee dagvaardingen uit voor precies dezelfde vordering, gelukkig had de kantonrechter deze fout door en wees de vordering af. Overigens is het niet alleen belangrijk open en eerlijk te zijn, maar ook direct uw volledige verweer in eerste instantie te voeren, anders gaat de kantonrechter mogelijk aan uw verweer voorbij. Ook het bedrijf Trademark moet de volledige proceskosten betalen omdat zij door list en bedrog overeenkomsten sluit en vervolgens misbruik maakt van haar procesrecht. 

Van een partij die vaker naar de rechter gaat 'een repeat player' mag meer worden verwacht op het gebied van artikel 21 Rv. en zal er ook strenger moeten gehandhaafd. Is de rechter te coulant naar Eneco? Te vergelijken met twee andere uitspraken uit Amsterdam waarvan de laatste over 5 eurocent. In een zaak van Tele2 wordt de vordering vanwege heraansluitingskosten die meerdere malen werd gevorderd daarom afgewezen, alle gronden moeten vermeldt worden 111 lid 2 Rv en alle feiten direct en juist worden gesteld 21 Rv., tegenstrijdige stellingen kunnen daarbij nadelig werken. Over die heraansluitingskosten is in Amsterdam nog een tweede uitspraak recent gedaan, een derde en een vierde.

Bronnen: Prg 2016/167, Prg 2017/108, Prg 2018/119 en 120, Prg 2020/105, 2020/144 noot Ros

bottom of page