top of page
thieves-2012532_1280.jpg

Bankgegevens opvragen bij oplichting of onverschuldigde betaling

Helaas weet het oplichtersgilde ook op Marktplaats hun slag te slaan. Je koopt en betaalt bijvoorbeeld een camera voor ruim 650 euro, maar er wordt nooit iets geleverd. Het Iban nummer is soms wel bekend. Kun je via de bank de houder van de bankrekening achterhalen? Een bank heeft ook rekening te houden met uw en andermans privacy. De rechter uit Utrecht boog zich over die vraag en komt tot de volgende afweging:

 

In het kader van voormelde belangenafweging dient ten eerste in aanmerking te worden genomen dat, zoals SNS heeft aangevoerd, een bank een bijzondere positie inneemt in de maatschappij. Cliënten moeten kunnen vertrouwen op hun banken en dit vertrouwen dient onder meer in te houden dat hun persoonsgegevens slechts in zeer uitzonderlijke situaties aan derden mogen worden verstrekt. In dat kader heeft [eiser] onvoldoende aangetoond dat in dit geval sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie.

Verder heeft SNS aangevoerd dat voor [eiser] andere, minder ingrijpende wegen openstaan om de gevraagde gegevens te verkrijgen. Zo heeft zij gewezen op de mogelijkheid om via het IP-adres, dat [eiser] van Marktplaats heeft ontvangen, bij de internetprovider van de adverteerder navraag te doen naar de gegevens. Daarnaast zou [eiser] via de (aan hem bekende) e-mailprovider van de adverteerder kunnen proberen om de gevraagde gegevens te achterhalen. Dit alles heeft [eiser] niet betwist en evenmin heeft hij betwist dat hij deze mogelijkheden niet heeft benut.

Ten slotte is van belang dat SNS geen actieve rol gespeeld heeft in de door [eiser] gestelde oplichting. De adverteerder heeft het nummer van een rekening bij SNS aan [eiser] opgegeven en [eiser] heeft geld overgemaakt naar deze rekening. De enige betrokkenheid van SNS daarbij is dat de betreffende bankrekening bij haar wordt gehouden. Van feiten of omstandigheden, waaruit een verdergaande rol van SNS valt af te leiden, is niet gebleken, zodat van enig onrechtmatig handelen van SNS op dit punt geen sprake is.

Hoewel het begrijpelijk is dat [eiser] de gevraagde gegevens wil hebben om zijn recht te kunnen halen, is de voorzieningenrechter op grond van de voorgaande overwegingen van oordeel dat het belang van SNS in dit geval zwaarder weegt dan het belang van [eiser] , zodat SNS niet onrechtmatig handelt in haar weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken. De vordering zal dus worden afgewezen.

 

De rechter kijkt dus ook of er alternatieven zijn en de bank een rol heeft gehad in deze situatie. In dit geval is er geen reden om uitzondering te maken en de privé gegevens van de rekeninghouder te delen. 

Stel dat u per ongeluk een geldbedrag heeft overgemaakt dan is er sprake van een onverschuldigde betaling. Op grond van 7:543 lid 4 BW mag de bank dan wel de gegevens aan de benadeelde verstrekken.

De uitspraak van de rechter uit Utrecht kunt u nalezen door te klikken op het logo van de rechtspraak.

Bron: Prg 2019/118

rechtspraaak-logo3.jpg
bottom of page