top of page

Oud Tv/mediabox niet ingeleverd bij Ziggo, boete van € 85?

Nadat de overeenkomst met een kabelmaatschappij is afgelopen, moet u vaak de geleende TV-kastje/ mediabox weer terug sturen. Een consumtent vergeet een waardeloze achtjaar oude mediabox terug te sturen. Mag Ziggo een boete in rekening brengen van € 85,-? De kantonrechter overweegt en besluit als volgt:

 

"Ziggo heeft een bedrag van € 85,00 gevorderd omdat de mediabox niet is teruggestuurd. Uit artikel 4.10 van de algemene voorwaarden volgt dat in dat geval een ‘vergoeding’ is verschuldigd, de hoogte van die vergoeding is niet gespecificeerd. Voor zover het woord ‘vergoeding’ in dat artikel niet gelezen moet worden als schadevergoeding, maar als boete – zoals UPC heeft betoogd – dient de kantonrechter (ambtshalve) de vraag te beantwoorden of daarmee sprake is van een oneerlijk beding. [gedaagde] is immers consument en Ziggo beroept zich op een beding dat is opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Het onderhavige beding is oneerlijk omdat de hoogte van de boete niet in redelijke verhouding staat tot het mogelijk nadeel van Ziggo. Ziggo heeft immers niet weersproken dat de mediabox na acht jaar gebruik geen enkele waarde meer vertegenwoordigt. Zij heeft evenmin uitgelegd waarop het bedrag van € 85,00 is gebaseerd. De kantonrechter is daarom van oordeel dat het beding buiten toepassing moet worden gelaten. Dit betekent dat de gevorderde € 85,00 wegens het niet retourneren van de mediabox niet toewijsbaar is. De vraag of een retourdoos is toegestuurd, kan daarmee onbesproken blijven."

De kantonrechter vernietigd dus de boetebeding in de algemene voorwaarden van Ziggo. Europese regelgeving beschermt namelijk de consument tegen te hoge boete's en de kantonrechter dient dit ambtshalve te toetsen. U kunt de hele uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak.

bottom of page