top of page

Hoe leest u deze waarschuwing?

1, 2 of 3 x dagtarief en € 300,- boete?

Sinds 1 december 2017 hanteert

Q-park een andere sticker!

Stappenplan:
Heeft u een aangetekende brief ontvangen van Spreksel advocaten? Maak dan schriftelijk 'bezwaar' tegen de boete. 
Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Vraag dan of er dekking is. U dient uw verzekeraar volledig en juist te informeren. Stel dat uw verzekeraar aangeeft dat zij de zaak niet kunnen behandelen, vraag dan om een schriftelijke onderbouwde afwijzing, zodat JuristBrabant.nl weet dat zij de zaak kan behandelen voor u. Voor een bestaand geschil kunt u helaas geen rechtsbijstandverzekering meer afsluiten.
Toevoeging? Via het Juridisch Loket kunt u een toevoeging aanvragen. 
Let op! bij een boete van de overheid dient u eerst te betalen en daarna kunt u in bezwaar, bij een boete van een bedrijf zoals Q-park dient u aan te geven dat u het niet eens bent met de boete (en waarom). U zult dan samen met een jurist moeten afwegen welke risico's u durft te aanvaarden en hoe sterk uw zaak is.
Heeft u een dagvaarding ontvangen van Haenen deurwaarders? Vraag via een fax uitstel aan bij de kantonrechter voor een termijn van vier weken voor het indienen van een conclusie van antwoord.
U heeft niets gedaan tegen de dagvaarding of bent reeds veroordeeld tot betalen? Wellicht kunt u in Hoger Beroep, maar de vordering van Q-park moet dan wel groter zijn dan € 1.750,-, anders is Hoger Beroep niet mogelijk. JuristBrabant kan u helaas niet bij staan in Hoger Beroep. (lees meer: Hof Arnhem-Leeuwarden).
hand-307636_1280.png

Bericht ontvangen!

wartburg-2456243_1280.jpg
coin-1080535_1280.jpg

Twijfelde rechter. "Door te twijfelen komen we de waarheid te weten" - Cicero

Q-park: wie is de dief?

 

Als u uw auto bij een garage parkeert zult u doorgaans voor die dienst dienen te betalen. Q-park heeft momenteel in haar algemene voorwaarden opgenomen dat wanneer u 'zonder betalen de garage verlaat', een boete moet betalen: € 300,- en 1, 2 of 3 maal het dagtarief. De kentekenhouder wordt dan soms maanden later door Q-park aangeschreven. Heeft u een vraag na het lezen van de site? Belt u dan 06-39330891.

Inmiddels heeft Q-park haar eigen klanten de oorlog verklaart. In het Volkskrant artikel verklaart Q-park o.a. dat zij jaarlijks 15.000 doorrijders heeft terwijl Q-park tegen de rechter verklaart jaarlijks 200.000 doorrijders te hebben en 'Financieel gezien is dit een marginaal probleem. Bovendien: ik wil deze mensen helemaal niet als klant. Het zijn dieven.'  Het doel van het voeren van een rechtszaak is overigens om rechtsvrede te bereiken in plaats van 'rechtsoorlog'.

In een uitspraak van de kantonrechter te Groningen van 14 november 2017 wordt de sticker links in het scherm gelezen als algemene voorwaarden. Met als gevolg dat Q-park voor dezelfde situaties twee algemene voorwaarden in het leven roepen met verschillende gevolgen! Hoe moeten we dit uitleggen? De kantonrechter hanteert de Hoge Raad uitspraak: Forfarmers bv/Doen Food, met als gevolg dat er slechts één dagkaart hoeft te worden betaald en de 'kosten', in deze procedure is uitgegaan de minimale incassokosten. Klikt u op de foto van de sticker om de uitspraak te lezen.

Alhoewel één uitspraak van de kantonrechter nog geen zekerheid geeft of ook andere kantonrechters dit oordeel zal volgen. Inmiddels zijn er meerdere tegenstrijdige uitspraken van kantonrechters over de juridische gevolgen van de sticker die tot 1 december 2017 werd gebruikt. De boete was tot 1 december 2017 volgens de Groningse uitspraak gemiddeld  

€ 60,-, maar sinds 1 december 2017 gemiddeld € 360,- geworden. Hoe moet de sticker worden uitgelegd indien men wel heeft betaald, maar niet heeft uitgecheckt? Kun je dan in het midden laten of de sticker een algemene voorwaarden is en dan een boete van € 300,- toewijzen? (dan wordt het vergeten uitchecken zwaarder bestraft dan niet betalen en niet uitchecken.)

 

Veel boetes van Q-park zijn toe te schrijven aan het feit dat Q-park haar personeel uit de garages heeft wegbezuinigd en de automaten van Q-park regelmatig storingen hebben. Toch wil Q-park dan een boete innen. Gelukkig wijst de Arnhemse kantonrechter de boete daarom af. 

Wat denkt u van jonge ouders die een dagje naar Wildlands in Emmen gaan. Op het eind van de dag betalen zij het maximale dagtarief, vervolgens gaat de baby huilen en voeden zij de kleine. Bij het uitrijden doet het kaartje het niet meer. Na 18.00 is de telefoonlijn van Q-park gesloten. Als deze jonge ouders Q-park hadden gesproken dan hadden zij van Q-park opnieuw voor dezelfde dag het maximale dagtarief moeten betalen. De rechter gaat daar niet mee akkoord, maar vindt wel dat er bovenop het maximale dagtarief voor die dag nog een uurtarief moet worden betaald. Kennelijk kan een maximaal dagtarief toch niet het maximale zijn wat er betaald moet worden. Ook deze jonge ouders worden vanwege het voeden van de baby getrakteerd op een boete van  € 300,- (en proceskosten). Zo wordt een dagje Wildlands een ervaring om nooit meer te vergeten.

 

Wat denkt u van een brommer rijder die per ongeluk om een parkeerterrein van Q-park komt? Hij heeft geen kaartje aangenomen  en rijdt weg toevallig via de camera's. Doordat de brommer rijder geen kaartje heeft aangenomen is er geen overeenkomst tot stand gekomen en kan Q-park zich niet beroepen op haar algemene voorwaarden behorend tot die overeenkomst. Ook het beroep op de onrechtmatige daad slaagt niet overigens is de boete van minimaal 300 euro dan niet van toepassing. Q-park dient onder andere te bewijzen wat de schade is door dit concrete voorval. Q-park heeft nog nooit met cijfers onderbouwd wat haar werkelijke schade is. Klik hier voor de uitspraak.

Wat kunt u doen?

1. het was wel uw auto maar u zat toen niet achter het stuur:

U zult dan moeten aangeven wie wel achter het stuur zat (vriend of familielid). U verschuift dan dit probleem naar de contractpartij. Neemt u wel even de moeite Spreksel advocaten een mail te sturen met alle relevante informatie. Helaas is het achteraf niet altijd mogelijk om alle gegevens van de contractspartij boven tafel te krijgen. Q-park zou de inrijbeelden moeten bewaren, maar laat dat na. Daarmee wordt de consument ernstig benadeeld. Overigens brengt Q-park stelselmatig de kentekenhouder in plaats van de contractpartij. Dat lijkt op misbruik van een bevoegdheid. Q-park stelt in haar dagvaarding dat de kentekenhouder wordt vermoedt de contractspartij te zijnde rechter uit Zwolle volgt die stelling van Q-park niet. Klik op de foto van de onbekende bestuurder om de uitspraak te lezen. Hoe de rechter dit verweer beoordeeld kan verschillen in Rotterdam lijkt, de rechter bijna te oordelen: als jij niet kan bewijzen wie het contract wel heeft gesloten, dan ben je als kentekenhouder verantwoordelijk. Stuur daarom ook aanvullend bewijs mee, zoals een werkgevers verklaring als u aan het werk was. Of in en uitchecken van het OV als u met het openbaar vervoer aan het reizen was. Doe voor de zekerheid ook aangifte van kentekenfraude en stuur die aangifte mee.

 

2a. u heeft een abonnement of met pin betaald, de slagboom stond nog open: 

waarschijnlijk hoeft u niets te betalen.

2b. u heeft contant betaald, de slagboom stond nog open:

u kunt waarschijnlijk niet bewijzen dat u heeft betaald (betaal bij Q-park altijd met pin!) lees verder bij punt 4. U kunt ook een beroep doen op de uitzending van Tim Hofman:

14-01-2018: Waarom Q-park voor deze klant wel een uitzondering maakt en andere betaalde klanten niet is JuristBrabant.nl totaal onduidelijk. Gaat Q-park ook de boete terug betalen aan de jonge ouders die hun baby hebben gevoed, na het betalen van het maximale dagtarief bij de Q-park van Wildlands te Emmen?

 

 

3. bent u kaartje kwijt geraakt? 

In een uitspraak van de rechter uit Rotterdam blijkt dat Q-park bij het verlies van een dagkaart de consument onvoldoende uitleg geeft hoe te handelen. Een beroep op het boetebeding slaagt daarom niet. Klikt u op de foto van de hand met ticket om deze uitspraak te lezen. 

4. u heeft éénmaal doorgereden zonder te betalen:

De rechtvaardigingsgrond van de boete volgens Q-park is wanbetalen en vervolgschade en het aanpakken van bumperkleven.  De Wegenverkeerswet is van toepassing, maar door de algemene voorwaarden lijkt de handhaving nu geprivatiseerd (in handen van een commercieel bedrijf). Welke schade Q-park concreet ondervindt wordt niet met getallen onderbouwd, enkel met woorden als 'dure camera's' en 'veel werk'. De boete lijkt veel te hoog.

5. u bent vaste 'klant', maar betaald nooit of zelden:

Wanneer u financiële problemen heeft kunt u het beste de schuldhulpverlening inschakelen in plaats van onverstandige risico's te nemen. Heeft u genoeg geld? Waarom betaalt u niet, iets te vaak naar New Kids Turbo/ Maaskantjes gekeken?

De rechtspraak op dit punt is helaas tegenstrijdig. De ene rechter vernietigt de boete, de andere matigt hem en de laatste vernietigt de boete niet. Dat geeft Q-park en de consument het gevoel alsof men een casino bezoekt in plaats van een rechter. Het zou goed zijn als er eenheid komt in de rechtspraak (zie ook WPNR 7163/ 23 september 2017 p. 702).

Hieronder vindt u een overzicht van de 4 van de 5 categorieën en relevante uitspraken.

1.a. Eigenaar van de auto maar destijds niet de bestuurder

Als u niet achter het stuur zat, bent u de overeenkomst niet aangegaan. Bent u verantwoordelijk voor gedrag van een ander? Het is al niet prettig om te moeten horen dat een kennis of vriend van u grote risico's heeft genomen met uw auto. Als het poortje op het dak van de auto komt wordt de schade door de verzekeraar niet vergoedt en de bestuurder is ook aansprakelijk voor de schade ontstaan bij Q-park. De rechtbank Amsterdam komt tot de volgende conclusie:

6. Nu [gedaagde] voldoende gemotiveerd heeft betwist dat zij de parkeerovereenkomsten met Q-Park is aangegaan, ligt het op de weg van Q-Park om, gelet op het bepaalde in artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het bestaan van deze overeenkomsten te bewijzen. Q-Park baseert haar vordering immers op de totstandkoming van deze overeenkomsten tussen haar en [gedaagde] en de daaruit voortvloeiende toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Op basis van de thans ter beschikking staande gegevens is Q-Park daar niet in geslaagd. Uit de overgelegde beelden valt niet vast te stellen dat de auto door [gedaagde] is bestuurd, terwijl zij dit bestrijdt. Q-Park stelt ook niet dat dit uit de beelden kan worden afgeleid. Verder is door Q-Park geen concreet bewijs aangeboden voor de stelling dat de overeenkomsten met [gedaagde] zijn gesloten. Ook heeft Q-Park geen voldoende concreet bewijsaanbod op dit punt gedaan. Voor zover Q-Park heeft betoogd dat het op de weg van [gedaagde] ligt om te bewijzen dat niet zij, maar een ander de auto heeft gebruikt, wordt Q-Park niet gevolgd in dit betoog. De bewijslast ligt immers bij Q-Park en in de aangedragen feiten en omstandigheden wordt thans geen aanleiding gezien daar in dit geval van af te wijken, temeer nu [gedaagde] voldoende concreet heeft aangegeven dat niet zij maar een ander de overeenkomsten met Q-Park heeft gesloten. Onder die omstandigheden is nog geen sprake van een vermoeden dat de kentekenhouder ook de bestuurder is en dus door de kentekenhouder dit vermoeden weerlegd moet worden. Dit te minder nu Q-Park zich nog niet tot de gestelde bestuurder heeft gewend en deze heeft bestreden dat hij de bestuurder was. (zie ook: Kantonrechter Almere 9 september 2015)

 

Als u dus echt de bestuurder niet was en de auto had uitgeleend kunt u dus uw probleem verleggen naar de bestuurder van de auto. JuristBrabant wijst u wel op artikel 21 Rv, u bent verplicht om de rechter volledig en naar waarheid in te lichten. Als u de rechter niet volledig informeert dan loopt u het risico een deel van de boete toch te moeten betalen, blijkens een recente Amsterdamse uitspraak. Uit een uitspraak van Den Haag blijkt dat Q-park wel over beelden kan beschikken waarop de inzittenden zichtbaar zijn, Q-park ontkent namelijk meestal die beelden te maken of te bewaren. Het enkel houden van een kenteken betekent juridisch niet veel, blijkt ook uit een uitspraak over brandstof diefstal. Klikt u op de foto met het kenteken om die uitspraak na te lezen. 

1b. Eigenaar van scooter, brommer of motor maar geen parkeerticket aangenomen?

U gaat pas een overeenkomst met Q-park aan door uit de parkeerticketuitgifte-automaat een ticket aan te nemen en binnen te rijden. Vaak parkeren scooterrijders op een gratis parkeerveld achter bijvoorbeeld een ziekenhuis of een school. Vanwege praktische redenen rijdt de scooter dan weleens langs het in- en/of uitrijpoortje. Q-park vreest dan dat een klant mogelijk niet heeft betaald. In een dergelijke situatie zou u een beroep kunnen doen op de uitspraak van de rechter uit Amersfoort.

2a. Aantoonbaar betaald,​ toch € 300,- boete vanwege bumperkleven?

Wanneer u met de pin heeft betaald en dat betaalbewijs overlegt aan Q-park dan vermindert Q-park haar vordering. De boete 'verloren dagkaart', 1, 2 of 3 keer het dagtarief, wordt dan niet in rekening gebracht. Wel wil Q-park nog steeds € 300,-. In een recente uitspraak van de rechter te Zwolle lijkt Q-park hier een oordeel over te geven:

"Tot slot en ten overvloede verdient opmerking dat, anders dan eiseres op de tiende bladzijde en in het 39e ‘Aangezien’ van de dagvaarding stelt, gedaagde het tarief van een verloren kaart niet heeft betaald. Gedaagde maakt aannemelijk dat haar partner / de bestuurder de parkeerkosten op 1 december 2015 om 12:32 uur gewoon heeft betaald, maar de juiste uitrijd-procedure heeft veronachtzaamd."

Dat lijkt een signaal van de rechter dat de € 300,- sowieso niet is verschuldigd door de kentekenhouder of de contractpartij.

 

Als u heeft geparkeerd in een garage met kentekenherkenningsysteem hoeft u sowieso niets te betalen, volgens de kantonrechter te Rotterdam:

'Na betaling parkeergeld, zonder te stoppen achter voorganger aan parkeergarage met kentekenherkenning-systeem verlaten. Vordering schadevergoeding afgewezen met toepassing van art. 6:248 lid 2 BW.' (Arag Rechtsbijstand stond de consument bij).

2b. Wie moet bewijzen of u heeft betaald?

De kantonrechter te Amsterdam geeft hierover een duidelijk antwoord (wederom procedeert Q-park tegen een particulier zonder jurist of advocaat): "De automobilist heeft toegegeven dat hij de parkeergarage heeft verlaten door “treintje te rijden”. Hij deed dit voor de lol en had alle keren wel een geldige betaalkaart op zak. Hij voert aan dat Q-Park over beelden beschikt waarop is te zien dat hij telkens heeft betaald. De kantonrechter oordeelt dat het aan de automobilist is om te bewijzen dat hij daadwerkelijk had betaald. Dat heeft hij niet gedaan en voor zover hij aangevoerd heeft dat Q-Park over bewijs van zijn betaling zou beschikken, heeft Q-Park verklaard dat de beelden niet meer bestaan.". Als u dus contant heeft betaald heeft u een probleem, maar het tarief 'verloren dagkaart', valt wel aan te vechten. Het is opmerkelijk in dat Q-park stelt dat een drempel niet werkt. In andere procedure stelt Q-park dat een drempel wel werkt maar onprettig is. Tevens wordt in een procedure gesteld dat Q-park drie medewerkers heeft aangetrokken, in een latere procedure stelt Q-park twee medewerkers te hebben aangetrokken.

In een recente uitspraak van de kantonrechter te Haarlem blijkt dat u als u contant heeft toch wel een kans maakt. Klikt u op de foto van het muntstuk om de uitspraak te lezen. 

4. Eenmaal doorgereden

In de oude algemene voorwaarden van Q-park stond een boete van € 1.000,-. 

Q-park had deze boete vrijwillig verlaagd tot € 365,-. De kantonrechter oordeelt dat de automobilist een consument is en dat de algemene voorwaarden van Q-Park getoetst moeten worden aan de Europese richtlijn ter bescherming van consumenten. De kantonrechter heeft uiteindelijk de volgende uitspraak gedaan:

 

"Q-park vordert boete van € 365 wegens ‘treintje rijden’. Boetebeding in algemene voorwaarden van € 1.000 is oneerlijk beding. Boetebeding moet in zijn geheel worden vernietigd en matiging is niet mogelijk, zodat de gevorderde boete moet worden afgewezen".

 

Klik op de foto om de hele uitspraak te lezen. Parkeren zonder hoge boete van Q-park lijkt dus mogelijk. Echter Q-park heeft in oktober 2015 haar algemene voorwaarden aangepast. Heeft u een boete ontvangen van september 2015 of eerder dan kunt u een beroep doen op de uitspraak van de rechter te Amsterdam.

In de nieuwe algemene voorwaarden staat een lagere boete opgenomen: tot driemaal het dagtarief en daarnaast nog eens € 300,-. De kantonrechter wijst deze boete wel toe als u niet uitdrukkelijk de hoogte van de schade van Q-park betwist:

Het ‘treintje rijden’ door [gedaagde] op 28 juli 2015 levert zonder meer een ernstige tekortkoming op in de nakoming van de (parkeer-) overeenkomst die een boete rechtvaardigt.

 

Op de zitting heeft Q-Park nader toegelicht wat de achtergrond is van de boete van 
€ 1.000,00 van artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden Parkeren. Q-Park heeft erop gewezen dat zij sinds enige jaren een zogeheten Parkeer Management Systeem gebruikt, waarmee in alle door haar beheerde parkeergarages permanent cameratoezicht wordt gehouden (...) Drie medewerkers van Q-Park houden zich hier dagelijks en fulltime mee bezig. De hoogte van de boete is blijkens de toelichting van Q-Park ongeveer twee jaar geleden vastgesteld op een bedrag van € 1.000,00 en is primair gebaseerd op de kosten die Q-Park maakt in geval van ‘treintje rijden’. Die kosten bestaan voor een deel uit de personeelskosten in verband met het hiervoor genoemde onderzoek door medewerkers van Q-Park en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. Q-Park heeft deze kosten becijferd op € 300,00 per geval van ‘treintje rijden’. Daarnaast is blijkens de toelichting van Q-Park in ongeveer 20% van de gevallen van ‘treintje rijden’ ook sprake van zogenoemde slagboomschade. (...) De slagboomschade is door Q-Park becijferd op € 700,00 per geval, waarbij volgens Q-Park alleen de materiaalkosten zijn meegenomen en arbeidsloon buiten beschouwing is gelaten. [gedaagde] heeft de juistheid van deze nadere toelichting door Q-Park niet betwist en de kantonrechter heeft geen reden aan die juistheid te twijfelen. (...).

Q-park weigert om de berekening van € 300,- per geval te overleggen! Tip: vraag een specificatie van de werkelijke schade. Hoe kan het dat de directeur zegt dat het financieel een marginaal probleem is om vervolgens te stellen dat de schade enorm is? De kantonrechter wijst in tweede instantie de boete wel toe omdat de consument vergeet te betwisten dat de boete te hoog is. Veel kantonrechters sluiten zich aan bij een niet goed onderbouwde specificatie. 

 

Bij Q-park komt 'treintje rijden' volgens haar eigen zeggen 200.000 keer per jaar voor. Dat aantal maal 300 euro levert Q-park potentieel 60 miljoen euro op, Q-park zegt 15.000 gevallen per jaar aan te pakken: 4,5 miljoen per jaar. Dat terwijl ze nauwelijks kosten maken daarbij vergeleken (tenzij de drie medewerkers buitengewoon royaal betaald worden zoals Messi en andere stervoetballers).

 

Is een boete van de NS voor 'zwart rijden' van € 50,- niet afschrikwekkend? Welke investeren en schade heeft de NS van zwart rijden? Het lijkt ook alsof Q-park nalaat de daadwerkelijke veroorzaker van schade aan een poortje daarop aan te spreken op basis van onrechtmatige daad.

 

De directe schade voor Q-park is niet afgerekende parkgeld soms slechts enkele euro's. Vervolgens kost het opvragen van de kentekengegevens € 7,95. Volgens de W.I.K. (Wet Incasso Kosten) mag er over dergelijke bedragen slechts € 40,- aan incassokosten worden geheven. Mijn tip blijft om verweer te voeren of te betalen 'onder protest'. Stuurt u mij de een bericht dan houd ik u op de hoogte. Wanneer de jurisprudentie dan duidelijkheid biedt over de rechtsvraag kunt u uw geld hopelijk weer terugvorderen. Momenteel heeft JuristBrabant uitgebreid verweer gevoerd in een lopende procedure's. Q-park mag hierop schriftelijk reageren, dit proces zal daarom waarschijnlijk nog enkele maanden gaan duren. Op mijn website kunt u regelmatig up-dates over dit onderwerp vinden.

5. Tegenstrijdig nieuws voor meervoudige doorrijders

Onlangs heeft de rechter een andere Q-park zaak geoordeeld:

"Gedaagde is 25 keer zonder te betalen weggereden uit een parkeergarage. De exploitant vordert per keer € 40,50 aan parkeergeld (3 maal het dagtarief) en een contractuele boete van € 300,00, in totaal (inclusief incassokosten): € 8.632,72.

Alles afgewogen is de kantonrechter van oordeel dat het boetebeding in dit concrete geval, omdat het niet is gemaximeerd en er niet voldoende voor is gewaarschuwd, oneerlijk is in de zin van richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen. De kantonrechter kan er niet mee volstaan de hoogte van de ingevolge dat beding aan die consument in rekening gebrachte boete te matigen, maar is zonder meer verplicht dat beding voor de consument buiten toepassing te laten.

Gedaagde wordt veroordeelt tot betaling van € 1.050,00 aan parkeergeld en moet incassokosten en proceskosten betalen."

Ook tegen deze uitspraak is m.i. nog aanvullend verweer mogelijk, het is nog onbekend of Q-park Hoger beroep zal instellen tegen deze particulier. Het lijkt dus wel verstandig om het onbetwiste gedeelte van de vordering wel te betalen. Heeft u advies nodig, neem dan contact op met JuristBrabant.nl.

Goed nieuws: tarief 'verloren dagkaart' (1, 2 of 3 keer het dagtarief) is onbegrijpelijk 

Q-park hanteert in haar brieven de term tarief 'verloren' dagkaart, Q-park wil daarom eenmaal, tweemaal of driemaal het verloren dagtarief van u. Wederom de kantonrechter in Amsterdam hierover:

De wederpartij van Q-Park kan uit de algemene voorwaarden echter niet vaststellen welk ‘verloren kaart tarief’ voor hem geldt in geval van gebruik van deze of gene parkeergarage van Q-Park. De wederpartij van Q-Park kan uit de algemene voorwaarden (of uit enig ander stuk) ook niet begrijpen volgens welke criteria Q-Park het ‘verloren kaart tarief’ voor de desbetreffende parkeergarage vaststelt. Daarom moet worden geoordeeld dat de verbintenis van [gedaagde] om in geval van treintje rijden het ’verloren kaart tarief’ te betalen niet bepaalbaar is voor zover die verbintenis inhoudt dat het verschuldigde dagtarief nog met een factor wordt vermenigvuldigd (artikel 6:227 BW). Het beding is daarom nietig voor zover met ‘verloren kaart tarief’ iets anders wordt bedoeld dan ‘dagtarief’. In het geval van [gedaagde] is het ‘verloren kaart tarief’ dus € 13,50.

N.B. In deze uitspraak had de bestuurder 32 keer doorgereden, maar wordt anders dan de bovenstaande uitspraak de boete niet vernietigd vanwege het ontbreken van een maximum, maar gematigd tot € 100,- per keer. Het matigen in plaats van vernietigen lijkt niet juist gezien de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Wel wordt vastgesteld dat Q-park stelselmatig weigert haar werkelijke schade te specificeren.

Gebrekkige dagvaarding en bewijs

De dagvaarding van q-park is (vaak) niet juist en/of volledig. Ook als Q-park weet dat de kentekenhouder de overeenkomst niet is aangegaan, brengt zij de dagvaarding bij hem of haar uit. De correspondentie tussen partijen wordt nooit aangehecht. De standpunten van partijen worden ook niet vermeldt in de dagvaarding. Als bewijs levert Q-park alleen beelden van de auto bij het uitrijden, maar niet van het binnenrijden om na te kunnen gaan wie de overeenkomst is aangegaan door het parkeerticket aan te nemen. De rechter wordt zo verkeerd geïnformeerd, dat is in strijd met artikel 21 Rv.  

Ook een collega commercieel parkeerbedrijf volgt nu het voorbeeld van Q-park door hoge boetes in algemene voorwaarden te plaatsen. Bij TMC in Amsterdam kan men zonder het aannemen van een parkeerticket binnen rijden. TMC heeft geen slagboom bij de parkeervoorziening, wel hangt er een bord, maar dat bord had de parkeerder niet gezien. Is er sprake van wilsovereenstemming voor een overeenkomst? De kantonrechter meent van wel omdat een zorgvuldig handelend bestuurder het bord had moeten zien. Dat er bij een bedrijf verder op wel gratis kan worden geparkeerd doet hier niet aan af, aldus de rechter. De rechter oordeelt op- of binnenrijden  tot een overeenkomst leidt. Maar niet het vervolgens parkeren in een parkeervak als belangrijk onderdeel. Wat is dan het oordeel van de rechter als u op dit terrein binnen rijdt om even te keren? Of als u op de oprit rondom even parkeert? Wanneer heeft iemand dan juist het aanbod wel of niet geaccepteerd? Overigens staat er in de algemene voorwaarden ook dat de 'bezitter van het voertuig' de boete moet betalen. Wie bedoelt TMC? De kentekenhouder of de bestuurder van de auto, de bezitter van de autosleutel op dat moment? Alleen de contractspartij kan worden aangesproken op de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en niet de kentekenhouder/ niet contractspartij. In de uitspraak van de rechter uit Amsterdam is te zien onder punt 3 dat de rechter een uitspraak van Q-park heeft gehanteerd.

Q-park zou natuurlijk in plaats van een hoge boete ook een dubbele poort kunnen  plaatsen. Q-park heeft dat ook op enkele plaatsen, maar sinds dat de boete wordt toegewezen, staan die poorten wagen weidt open.

Wilt u hulp met een proces tegen Q-park? Als u op het logo van de Rechtspraak klikt kunt u de eerste uitspraak lezen. Wanneer u op de tekening van de twijfelende rechter klikt dan leest u de tweede uitspraak van de kantonrechter. Heeft u een vraag over een geschil met Q-park, bel: 06-39330891.

 

Vanwege het grote aantal aanvragen kan JuristBrabant helaas niet meer iedereen kosteloos bijstaan tegen Q-park. Alleen bijzondere Q-park geschillen hanteert JuristBrabant een bijzonder tarief:  € 121,- inclusief btw en alle kosten voor verweer, de volledige procedure en eventuele zitting en daarnaast bij winst een no-cure no pay van het salaris gemachtigde (dat loon wordt dan door Q-park betaald aan JuristBrabant). Op mijn werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

JuristBrabant maakt ook de volgende websites mogelijk: Jurist-Breda.nl, Jurist-DenBosch.nl, Jurist-Eindhoven.nl, Jurist-Tilburg.nl, ExpertErfrecht.nl & SpecialistErfrecht.n

animals-1097143_1280.jpg
selfie-1209886_1280.jpg
bottom of page