top of page

Rente, leges kantonrechter & beslag vrije voet

 

Wanneer u naar de rechter wil om een geldvordering te innen dan kan u rente in rekening brengen wanneer de schuldenaar in verzuim is. Is de schuldeiser een consument dan geldt de wettelijke consumenten rente. Sinds 1 januari 2015 staat die op 2%. Als de schuldeiser zakelijk handelt dan kan en contractuele rente van toepassing zijn of de wettelijke handelsrente. De wettelijke handelsrente is momenteel 8%. U kunt de hoogte van de rente narekenen door te klikken op de rekenmachine onderaan deze pagina. De wettelijke incasso kosten is een consument alleen verschuldigd indien men de juiste termijnen stelt om te betalen na ontvangst van de veertien dagen brief. De kantonrechter geeft nog eens een heldere uitleg: (zo ook de Hoge Raad

 

Zo is de vermelding dat betaald moet worden “binnen veertien dagen na heden” of “binnen veertien dagen na verzending van deze brief” in strijd met de eis dat de schuldenaar in ieder geval een betalingstermijn van veertien dagen, aanvangende de dag na ontvangst van de aanmaning, gegeven moet worden. (…) Het moet de schuldenaar dus duidelijk zijn dat hem die volle wettelijke termijn van veertien dagen ter beschikking staat.

 

Op het moment dat u een gerechtelijke procedure start bent u leges aan de kantonrechter verschuldigd. Het is belangrijk dat de leges tijdig aan de Rechtbank worden betaald. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, de hoogte van de vordering en of in persoon procedeert of zakelijk. Via het logo van de Rechtspraak komt u op de website van de Rechtspraak met de exacte bedragen. Stel dat u de procedure 'wint' en dus van de rechter beslag mag leggen op o.a. het inkomen van de schuldeiser zult u rekening met de beslag vrije voet moeten houden. Dit is het deel van het inkomen van de schuldenaar die hij of zij nodig heeft om de huishoudkosten te betalen. Klik op het plaatje van 2018 om het overzicht van de beslagvrije voet te ontvangen van schuldinfo.nl . Kunt u een schuld niet in één keer betalen? Maak dan een betaalafspraak met de schuldeiser. U voorkomt daarmee incassokosten, aldus de kantonrechter te Roermond. Ook de rechter uit Utrecht beschermt mensen die zich inspannen alle schulden te betalen. Via het logo van ConsuWijzer kunt u meer lezen over incassokosten. Als u per ongeluk een bedrag van

€ 0,14 niet betaald, dan is dat geen reden om de wettelijke incassokosten toe te wijzen.

Soms wil men meer zekerheid tot verhaal en niet eerst een gerechtelijke route afwachten. Een partij kan dan conservatoir beslag leggen. Aan het leggen van conservatoir beslag kleven wel risico's voor de beslaglegger, een risicoaansprakelijkheid, aldus de rechter uit Overijssel. Zo ook de Hoge Raad.

Als u klikt op het logo van Duo dan komt u op een artikel van JuristBrabant over een zaak waarbij een schuldeiser beslag legt op de studiefinanciering van een student.

Bronnen: Prg 2016/47, 2017/110 (Hoge Raad m.n. Ros&Ros), 2018/170, 2019/4 & 51

bottom of page