top of page
Sportswoman

Vergeten de sportschool (aantoonbaar) op te zeggen?

 

Het is natuurlijk belangrijk dat indien u uw abonnement bij de sportschool wil opzeggen u dat aantoonbaar doet. De sportschool zegt nooit een opzegging te hebben ontvangen en vordert betaling van de abonnementsprijs voor een periode van bijna 2 jaren. De consument zegt dat ze de sportschool heeft opgezegd. Over een dergelijk geschil heeft de kantonrechter te Utrecht onlangs een uitspraak gedaan.

 

Voor het opzeggen van een overeenkomst geldt de ontvangstleer: u moet kunnen aantonen wanneer u de overeenkomst heeft opgezegd. Vraag dus om een ontvangstbevestiging van uw brief, fax of e-mail. Bellen is natuurlijk makkelijk maar levert geen bewijs op in geval van een procedure. De kantonrechter toetst (ambtshalve) de algemene voorwaarden en komt tot de conclusie dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid bij wanbetaling (door het niet aantoonbaar opzeggen) en geen gebruik van de faciliteiten de sportschool de overeenkomst na 6 maanden had moeten ontbinden. De kantonrechter wijst van de door sportschool gevorderde kleine 2 jaar, slechts 6 maanden toe.

Soms wordt de maandelijkse bijdrage niet (op tijd) betaald. Doorgaans schort de sportschool dan direct de toegang tot de school. Een vordering van de sportschool tot volledige betaling van de maandbijdrage tot het einde van het contractjaar is dan niet succesvol. Sportschool Trainmore te Amsterdam schond zelfs de volledigheidsplicht en waarheidsplicht.

Basic Fit hanteert een trucje: ze adverteren met '2 maanden gratis'. Wat betekent dat? 2 maanden gratis en daarna een contract van 12 maanden (12 + 2) of zijn 2 van de 12 maanden gratis (10+2)? De rechter hanteert de laatste uitleg zeker gezien de reclame uiting en Basic Fit verder geen stukken in het geding brengt waaruit hun standpunt juist zou zijn. Klikt u hier om de uitspraak te lezen. Basic Fit ging de fout in omdat niet bewezen was dat de overeenkomst aan de consument is verstrekt of door Basic Fit eenzijdig zou kunnen worden gewijzigd, en omdat zij consumenten schorsen op basis van algemene voorwaarden in plaats van de wet.

 

Het is natuurlijk goedkoper om even de moeite te nemen de opzegging aantoonbaar te laten plaatsvinden. Als u op het logo van de Rechtspraak klikt kunt u de hele uitspraak nalezen, ook als u linksboven op de foto van de sporter klikt kunt u een vergelijkbare uitspraak hierover lezen.

Bronnen: Prg. 2016/16, 2019/8

bottom of page