top of page

Alles betalen bij tussentijd stoppen met de studie?

 

Stel je begint een HBO-studie bij een professionele particuliere hbo-opleiding zoals de Loi, NCOI of Tio Teach b.v. en je wil tussentijds je studie stoppen. In de algemene voorwaarden staat dan vaak dat de student verplicht is de kosten voor de volledige cursus te betalen. Of wanneer je betaald hebt, wil de particuliere opleider niets terug betalen. Is dat terecht?

 

Een onderwijsovereenkomst is een opdracht. De opdrachtgever mag op grond van artikel 7:408 BW altijd een overeenkomst beëindigen en dat is dwingend recht. Maar dat argument lijkt voor het Hof Amsterdam niet doorslaggevend. Het lijkt beter om een beroep te doen op het argument dat de algemene voorwaarden dit onredelijk bezwarend beding bevatten. Het Hof Den Bosch komt in een vergelijkbare zaak tot de volgende conclusie. Het is onduidelijk waarom het Hof Amsterdam niet ambtshalve de algemene voorwaarden heeft getoetst zoals Hof Den Bosch wel doet. U kunt de uitspraak van Hof Den Bosch nalezen door op het logo van de Rechtspraak te klikken.

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven eind 2017 over dergelijke onderwijs overeenkomsten. Een dergelijk annuleringsbeding is volgens de Hoge Raad onredelijk bezwarend ten opzichte van een consument. De consument hoeft alleen het redelijke loon te betalen. De opleiding dient die kosten te specificeren en kan niet volstaan met een algemene berekening, blijkens rechtbank Gelderland. Wat nu precies redelijke loon precies is kan verschillend over worden gedacht. De kantonrechter uit Eindhoven komt tot een bedrag van 750 euro terwijl er was opgezegd voor het begin van de cursus en nog geen materiaal was ontvangen/ of les was gevolgd. De 'schadeberekening' van de opleider kritisch bekijken kan dus lonen. In de praktijk vordert de opleider vaak eerst de hoofdprijs en indien de kantonrechter een kritische vraag stelt over de gevorderde hoofdsom komt de opleider met een lager bedrag. Dit is echter in strijd met artikel 21 Rv en 111 lid 3 Rv, volgens het procesrecht moet iemand direct open en eerlijk zijn alle juiste informatie sturen. De kantonrechter uit Assen doet dat niet.

 

Onlangs heeft de kantonrechter te Rotterdam bepaalt dat indien er een vereiste vooropleiding nodig is, het opleidingsinstituut dit voor de inschrijving dient te melden! Het herroepingsrecht wordt niet uitdrukkelijk verworpen door het klikken op een link bij het aangaan van de overeenkomst, aldus Zwolle. Een annuleringsbeding dat de mogelijkheid tot opzegging beperkt tot twee weken voor de start van het collegejaar, is onredelijk bezwarend, aldus Hof Den Bosch.

 

Heeft u ook een geschil met een particuliere opleider? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl.

Bronnen: Prg 2015/248, Prg 2017/80 met noot, Prg 2018/1 en 68, Prg 2019/118 en Prg 2020/93 met noot

bottom of page