top of page
Deck huis
Zomerhuis

Een hypotheek voor de koop van een 'Tiny-house'?

 

In het Magazine van het Brabants Dagblad van zaterdag 9 januari 2016 en in de NRC van 8 januari 2016 wederom aandacht besteed van de in America 'bedachte' woonvorm: de Tiny-house. Volgens de NRC is dit 'Een zelfgebouwd huisje (op wielen) tussen de 10 m2 en 50 m2, het liefst zonder hypotheek, voor gemiddeld 38.000 dollar (ongeveer 34.700 euro).' Maar is het wel mogelijk om een hypotheek voor de koop van een 'tiny-house' te krijgen bij een bank?

 

Een hypotheek kan alleen op een onroerende zaak, zoals een stuk grond met daarop een huis, worden gevestigd. Maar is een huis op wielen wel onroerend of is dit juist roerend? Voor de beantwoording van die vraag kan de uitspraak van de Hoge Raad van 31 oktober 1997, het Portacabin-arrest, goed worden gebruikt. Daarin hanteert de Hoge Raad simpel gezegd vier punten:

1. een gebouw kan duurzaam met de grond verenigd doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, niet van belang is dan meer dat technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen;

2. of een gebouw bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven moet worden gekeken naar de bedoeling van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is;

3. de bestemming van een gebouw om duurzaam ter plaatse te blijven dient naar buiten kenbaar te zijn; en

4. de verkeersopvattingen kunnen niet worden gebezigd als een zelfstandige maatstaf voor de beoordeling van de vraag of een zaak roerend of onroerend is. 

 

De huisjes uit America lijken meer op een houten caravan. Daar worden ze ook zo gebruikt. Als je dus een Tiny-house koopt zoals de Amerikanen dat bedoelen dan is er geen sprake van een huisje waarvoor je een hypotheek kunt krijgen. Als je op de foto klikt dan kom bij het artikel van de NRC. Klik je op de andere logo's dan kom je op de website's van: Tinyhuis.nl of MyTinyHouse.nl. Er zijn ook Tiny House die wel degelijk onroerend zijn. Zoals het huisje van Van Kooten en De Bie.

bron: WPNR 7157  

Houten Vogelhuis
bottom of page