top of page

Klacht over een notaris?

Iedereen kan fouten maken, dus ook een (kandidaat-)notaris. Het is dan belangrijk dit probleem bespreekbaar te maken en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Helaas lukt dat niet altijd. U kunt de hulp vragen van de KNB om te bemiddelen en soms is de gang naar de geschillencommissie Notariaat of de Kamer voor het notariaat een oplossing. 

 

Bij de geschillencommissie kunt u uw klacht over de hoogte van een factuur tot €10.000,- laten beoordelen, of een schadevergoeding tot €10.000,-. Bij ander soort geschillen is de Kamer voor het notariaat mogelijk de juiste route om de notaris aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid.

Als u een geschil heeft over onjuiste informatie verstrekking van een notaris op zijn site en de offerte dan kunt u ook een tuchtrechtelijke klacht indienen en hoeft u niet naar de geschillencommissie, blijkens de Notariskamer van het Hof te Amsterdam. In sommige gevallen treedt de Fiod zelfs op tegen notarissen betrokken bij faillissementsfraude. Wanneer de notaris gewetensbezwaren heeft om aan de akte mee te werken, dan zal een notaris goede reden moeten hebben.

 

In een procedure bij de geschillencommissie of de Kamer voor het notariaat is een advocaat of jurist niet verplicht. De notaris is echter een ervaren jurist en het procederen bij een geschillencommissie of de Kamer van het notariaat is een vak apart. JuristBrabant.nl (JuristTuchtrecht.nl) heeft ervaring met het procederen tegen notarissen tot aan het Hof in Amsterdam. Neemt u vrijblijvend contact op.

Als u op het logo van de KNB klikt ontvangt u de folder van de KNB. Klikt u hier voor de wet op het notarisambt en overige regelgeving. Via het logo met de kroontjespen komt u bij de Geschillencommisse Notariaat en de foto bij de site van de KNB over klachten. Via het logo van de Rechtspraak komt u op de site van de kamers voor het notariaat. Wellicht heeft de notaris in het verleden ook een fout gemaakt waarvoor een maatregel is opgelegd, dat kunt u controleren in het 'Register notariaat'.

JuristBrabant.nl is initiatiefnemer van KlachtNotaris.nl. Bron: WPNR 7325, 1 en 8 mei 2021

Update: 23-05-2022

bottom of page