top of page

Tweedehands auto met gebreken, wanprestatie?

Stel dat uw tweedehands droomauto kort na de aankoop al ernstige gebreken toont, heeft u dan een zaak tegen uw verkoper? Bij elke koop geldt dat de koper een onderzoeksplicht heeft en de verkoper een mededelingsplicht. Je moet als koper kunnen vertrouwen op mededelingen van de verkoper. Als consument wordt u extra beschermd. Er zijn drie uitspraken van de Hoge Raad die hierover duidelijkheid geven.

Schirmeister/De Heus (HR 15-04-1994, NJ 1995, 614) :

Ingeval een (tweedehands) auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te nemen, zal als regel moeten worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren.
Niet uitgesloten is dat deze regel uitzondering lijdt, bijvoorbeeld wanneer de koper het risico van een zodanig gebrek heeft aanvaard. Hierbij valt, wanneer het gaat om een transactie en een auto als de onderhavige, onder meer te denken aan de situatie dat voor de koper de authentieke staat van de carrosserie belangrijker was dan de verkeerstechnische conditie van de auto. Daarbij moet echter rekening worden gehouden met het feit dat uitlatingen van de verkoper over die conditie, afhankelijk van hun inhoud aan het aannemen van een dergelijke aanvaarding in de weg kunnen staan.

Als u dus een tweede hands auto koopt om mee te rijden, geef dat dus voor de zekerheid aan de verkoper aan per e-mail (altijd handig voor bewijs). Let op niet elk probleem met een auto is direct verkeersonveilig, aldus de kantonrechter te Roermond.

Gerards/Vijverberg (HR 25 juni 1993, NJ 1994/291)

Vijverberg koopt van Gerards een tweedehands auto, achteraf blijkt dat er met de kilometerstand is geknoeid. Vijverberg ontbindt de overeenkomst vanwege dwaling. De Hoge Raad oordeelt dat de kilometerstand een stilzwijgende garantie is en dat Gerards zich vanwege de redelijkheid en billijkheid niet op het exoneratiebeding kan beroepen. De auto gaat dus terug naar de verkoper en de verkoper moet de koopsom terugbetalen.

Maar als de kilometer maar vijf cijfers heeft zal iemand extra onderzoek moeten instellen, aldus Hof Den Bosch.

Van Geest/Nederlof (HR 21-12-1990, NJ 1991, 251)

Consument Van Geest koopt bij autohandelaar Nederlof een 'tweede hands'. Later blijkt dat de auto eerder 'total loss' is verklaard en gebrekkig is gerepareerd. De Hoge Raad komt tot oordeel dat de mededelingsplicht van de verkoper Nederlof voorgaat op de onderzoeksplicht van Van Geest.

Zie ook de kantonrechter te Amsterdam , en Den Bosch.

Nog een paar voorbeelden: Was er sprake van conformiteit bij de aankoop van een Renault Clio van 16 jaar oud voor een prijs van € 1.150,00? De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend, gelet op prijs, ouderdom en op 5 maanden ongestoord rijgenot, kantonrechter Alkmaar. Niet elk gebrek aan een auto rechtvaardigt de ontbinding, vaak is reparatie de aangewezen weg, Hof Den Bosch. Ook in een zaak bij Hof Amsterdam was een beroep succesvol voor de consument bij een koop van een tweedehands auto van tien jaar met ruim 150.000 km op de teller en er binnen vier maanden na koop ernstige motorschade werd opgelopen. Het Europese Hof geeft uitleg over de stelplicht. Zelfs bij tussentijdse door verkoop van de auto aan een derde waardoor herstel en het exact vaststellen van schade lastig is, lijken er toch mogelijkheden voor de consument volgens de Arnhemse rechter. Bij het knoeien van de verkoper van de kilometerstand heeft u ook een sterke zaak. 

Sla dus alle gegevens op van de auto die u wil kopen. Maak bijvoorbeeld een kopie van de advertentie. Maar u kunt ook voor meer zekerheid kiezen bij de koop van een tweede hands auto. Koop bij een Bovag dealer. Gaat het toch mis dan heeft ConsuWijzer een handig stappenplan. Ook de ANWB heeft een site met praktische hulp. Heeft u ook een probleem met uw tweedehands auto? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl.

Update: 23-05-2022

bottom of page