top of page

Is de verkoper failliet? Vergeet de producent niet!

In sommige gevallen kunt u direct de producent van uw product aan spreken. Dat kan handig zijn wanneer de verkoper failliet is. Heeft de producent u een garantie gegeven of via een reclame u een toezegging gedaan? Dan kunt u een beroep doen op artikel 7:6a BW:

1. Indien in geval van een consumentenkoop in een garantie door de verkoper of de producent bepaalde eigenschappen zijn toegezegd, bij het ontbreken waarvan de koper bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend, dan kan de koper deze uitoefenen onverminderd alle andere rechten of vorderingen die de wet de koper toekent.

2. In een garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld welke in lid 1 bedoelde rechten of vorderingen een koper worden toegekend en moet worden vermeld dat deze een koper toekomen onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent. Voorts moeten in een garantie de naam en het adres worden vermeld van de verkoper of de producent van wie de garantie afkomstig is, alsmede de duur en het gebied waarvoor de garantie geldt. (...)

In een rechtzaak te Amsterdam doen de kopers van zonnepanelen met een probleem met de omvormers een beroep op dit wetsartikel, met succes:

7. Solarinverters heeft echter op haar website en in de productomschrijving wel een garantie toegezegd, waarbij aan de koper bepaalde rechten worden toegekend. Beide uitingen voldoen aan de omschrijving van artikel 7:6a lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW). Ingevolge artikel 7:6a lid 4 BW ontstaat hiermee voor Solarinverters als producent van de omvormers een zelfstandige verbintenis de garanties na te komen. Uit de tekst van de garantie volgt immers dat Solarinverters (toen nog Mastervolt) zelf de garantie verstrekt, dat wordt niet anders doordat de koper zich hiervoor moet melden bij de leverancier. De garantie waar [eisers gezamenlijk] zich op beroepen is die uit de productomschrijving. 

Bij een failliete verkoper, kan het dus lonen eens goed te kijken op de website van de producent naar de productomschrijving! U kunt de hele uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak.

bottom of page