top of page

Is een vertaling van stukken voor de rechter nodig?

 

Het gebeurt steeds vaker dat stukken die belangrijk zijn voor een gerechtelijke procedure in een vreemde (niet nederlandse) taal zijn opgesteld. Als u dan de stukken door een officiele vertaler dient te laten vertalen betekent dat u nog meer kosten moet make om uw rechten veilig te stellen.

 

De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over die situatie:

"Bij de beoordeling van het geschil dient acht te worden geslagen op behoorlijk in het geding gebrachte producties die in een vreemde taal zijn gesteld en waarop door een partij een beroep is gedaan, als de rechter en de wederpartij een vertaling niet nodig hebben voor een goede beoordeling van de inhoud van die producties. Het overleggen van een vertaling van een productie is in beginsel niet noodzakelijk als die productie is gesteld in de Engelse, Duitse of Franse taal. De rechter kan echter een vertaling verlangen als hij dat nodig of wenselijk acht voor de behandeling van de zaak, mede gelet op de belangen van de wederpartij. Een vertaling is in beginsel wel noodzakelijk als een productie is gesteld in een andere vreemde taal.

 

In gevallen waarin een vertaling ontbreekt, maar deze naar het – ambtshalve of op verzoek van de wederpartij gegeven – oordeel van de rechter noodzakelijk of wenselijk is, behoort de partij die de productie heeft overgelegd, gelegenheid te krijgen een vertaling daarvan in het geding te brengen, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten. De rechter kan bepalen dat die vertaling door een beëdigd vertaler moet zijn opgemaakt en ondertekend."

 

Wanneer stukken in het Engels, Duits of Frans zijn opgesteld heeft u waarschijnlijk geen dure vertaling meer nodig. klikt u op het logo van de Rechtspraak om de uitspraak van de Hoge Raad na te lezen.

bottom of page