top of page

VvE-bijdrage door berekenen aan de huurder?

In veel huurovereenkomsten is bepaald dat de huurder de volledige bijdrage van de eigenaar/verhuurder aan de vereniging van eigenaren (VvE) moet betalen. In die bijdrage zit vaak ook een bijdrage aan reserves van de VvE. Zeker als de verhuurder alle of de meeste appartementen van de VvE bezit kan de bepaling tot flinke extra kosten leiden voor de huurder. De Hoge Raad heeft zich daarover uitgelaten:

3.2.3

Het hof kon niet tot zijn oordeel komen dat de huurster de volledige VvE-bijdrage is verschuldigd, zonder te onderzoeken of en zo ja, tot welke hoogte de VvE-bijdrage een vergoeding inhield voor geleverde zaken en diensten die met de bewoning van de verhuurde woonruimte verband houden. Indien en voor zover de VvE-bijdrage dergelijke servicekosten omvatte, zouden de verschuldigdheid en de hoogte daarvan met inachtneming van art. 7:259 lid 1 BW moeten worden vastgesteld. Het hof heeft zijn oordeel dat de VvE-bijdrage geen kosten zijn waarop art. 7:259 BW ziet, niet gemotiveerd. Dit had het wel behoren te doen nu verhuurster, tegenover de stellingen van huurster dat de VvE-bijdrage zag op het onderhoud en in stand houden van de gemeenschappelijke ruimten, heeft aangevoerd dat de VvE-bijdrage ook kosten omvatte voor het reinigen van de gemeenschappelijke ruimten.

3.2.4

Opmerking verdient dat art. 7:259 BW niet van toepassing is op de situatie waarin de huurder en de verhuurder overeenkomen dat de VvE-bijdrage voor zover deze niet bestaat uit servicekosten, aan de huurder wordt doorbelast. In dat geval moet de rechter onderzoeken of hij de regeling van art. 7:264 lid 1 BW (niet redelijk voordeel) dient toe te passen.

Het kan dus lonen om nog eens kritisch naar de bijdrage aan de VvE als huurder te kijken. Wellicht heeft u afgelopen jaren te veel betaald. De uitspraak kunt u nalezen door te klikken op het logo van de rechtspraak.

rechtspraaak-logo3.jpg
bottom of page