top of page
chihuahua-2945839_1280.jpg

Honden en katten verboden?

Niet iedereen zit te wachten op (trouwe) vierboeters in een VvE. Soms vanwege het geluid maar ook vanwege de haren etc. on het gebouw. Mag een VvE in haar huishoudelijk reglement huisdieren verbieden? De VvE wil doorgaans graag de kosten van het wijzigen van een splitsingsakte voorkomen.

Het Hof Den Bosch buigt zich over die vraag en komt na een uitgebreide overweging en onderzoek tot de volgende conclusie:

Het hof is van oordeel dat een algeheel verbod op het houden van honden en katten door een appartementseigenaar (dan wel de door hem tot het gebruik van het appartement toegelaten huurder), als opgenomen in artikel 11 lid 7 HR, geen regel van orde vormt maar een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht. Iedere permanente aanwezigheid van een hond of kat in het gezin van een gebruiker van het appartementsrecht wordt aldus immers in het reglement waarin een dergelijk verbod is opgenomen uitgesloten, ook indien geen enkele overlast of hinder wordt veroorzaakt, en /of ook indien sprake is van een blindengeleidehond of hulphond. Dit laatste geldt ook voor bewoners die eventueel pas behoefte aan een dergelijke hond hebben of verkrijgen nadat zij in het appartementencomplex zijn komen wonen. Aldus wordt de appartementseigenaar in algemene zin en onvoorwaardelijk beperkt in een deel van zijn of haar gebruik, ongeacht de wijze waarop hij of zij dit gebruik vorm wenst te geven. Aan de vastgestelde beperking (in algemene zin en onvoorwaardelijk) van het gebruik door artikel 11 lid 7 HR doet niet af dat het slechts om katten en honden zou gaan en niet om een verbod op alle huisdieren.

Het hof ziet steun voor zijn oordeel in de door appellanten aangevoerde jurisprudentie in buurlanden als België en Duitsland, en daarnaast Frankrijk, zij het dat aldaar sprake is van een wettelijke regeling.

Regels omtrent gedrag van honden en katten, bijvoorbeeld het niet veroorzaken van overlast door bijvoorbeeld overdadig geluid en/of het bevuilen van gemeenschappelijke ruimten, zijn daarentegen wel regels van orde. Deze kunnen immers ook ten aanzien van bewoners zelf worden geformuleerd, zoals een verbod op overlast door geluid, waaronder die door muziekinstrumenten, gedurende bepaalde delen van de dag. (…)

Het primaire verzoek van appellanten slaagt eveneens, voor zover is verzocht om een verklaring voor recht dat het verbod in het huishoudelijk reglement nietig is.

 

Het verbod op een hond dient dus sowieso in de splitsingsakte van de VvE te zijn opgenomen. Een VvE zal ook moeten nadenken of een algemeen verbod op honden nuttig is. Wat als een lid aangewezen is op een hulphond? Vaak valt het bestrijden van overlast ook op een andere manier te bestrijden. U kunt de uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak.

rechtspraaak-logo3.jpg
bottom of page