top of page

Horecazaak in uw VvE?

 

Het splitsingsakte bepaalt wat er wel of niet is toegelaten in uw VvE. De splitsingsakte is een notariele akte waardoor de Vereniging van Eigenaren (VvE) is ontstaan. Ze bevat spelregels over het type gebruik van de verschillende appartementsrechten. Bij veel VvE's in een stad of groot dorp zit er op de begane grond een 'commerciele' plint. In die appartementen is dan bijvoorbeeld het hebben van een winkel toegelaten. Maar mag je bij die bestemming ook een horecazaak in dat deel van de VvE starten? Over die vraag heeft de rechter recent uitspraak gedaan, de rechter:

"verklaart voor recht dat onder de term ‘bedrijfsruimte’ in de splitsingsakte van 4 november 1980 met betrekking tot het flatgebouw aan de Dr. Prinsengalerij (gemeente Heemskerk, sectie D, nummer 6059) ‘winkelruimte’ dient te worden verstaan en dat de shoarmazaak Simba Döner, gevestigd aan de Dr. Prinsengalerij 12 te Heemskerk, als horecagelegenheid dient te worden aangemerkt en niet als winkel,"

 

Uit een andere recente uitspraak blijkt dat de VvE ook regels mag stellen over een terras in de openbare ruimte direct bij de VvE:

"De VvE heeft de bevoegdheid om regels te stellen aan het gebruik van zowel de privé als de gemeenschappelijke gedeelten. Van deze bevoegdheid heeft de VvE gebruik gemaakt. Slechts onder strikte voorwaarden, waaronder geen buitenterras, is een horecaonderneming toegestaan in een van de eenheden van de commerciële ruimte (gelegen onder de woonappartementen). De VvE is gerechtigd deze voorwaarden te handhaven, dus ook de voorwaarde geen buitenterras. De omstandigheid dat [appellant] het terras niet op gronden van de gemeenschap maar in de openbare ruimte wil exploiteren doet hier niet aan af."

 

Het is dus belangrijk de splitsingsakte goed door te lezen. Als er een 'winkel' is toegelaten dan betreft dat nog geen horecazaak, aldus de rechter te Arnhem. Bij een VvE met hoofdsplitsing en ondersplitsing, kan de hoofdsplitsing bepalen dat er slechts één horecazaak is toegestaan, volgens de rechter in Rotterdam.  Ook als er horeca is toegelaten in de VvE zal er nog gekeken moeten worden of de afzuiginstallatie mogelijk is op het dak van de VvE, blijkens de rechter te Amsterdam. Soms is de VvE zelf volledig in gebruik als hotel, dat kan de nodige problemen opleveren.

 

Heeft u daarbij juridisch hulp nodig? Neemt u dan vrijblijvend contact op. Via een klik op het logo van de Rechtspraak kunt u de uitspraak nalezen over het terras en klik op de foto voor de uitspraak over de shoarmazaak. U kunt ook een recente zaak uit Rotterdam en Den Haag nalezen over het vestigen van horeca in een VvE. 

bottom of page