top of page
parquet-2084038_1280.jpg

Een laminaatvloer verboden?

In sommige VvE's is een laminaatvloer verboden. De VvE wil geluidsoverlast voorkomen door deze harde vloeren te verbieden. Moet de VvE in een procedure dan aantonen dat er sprake is van hinder door de vloer? Volgens de rechtbank te Noord Holland hoeft de VvE dat niet. Al is het wel goed opletten wat er in de splitsingsakte is opgenomen. 

 

Voorbeeld:  "De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan. Met name is het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt met inachtneming van normen die bij huishoudelijk reglement of door de vergadering zijn vastgesteld en zodanig dat geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaars en/of gebruikers." Wat betekent onredelijke hinder? In dit geval kwam de rechter in Amsterdam tot oordeel dat de bamboevloer niet vervangen hoefde te worden.

In sommige situaties wordt die harde vloer niet gelegd vanwege het 'oog', maar vanwege de gezondheid van de bewoner. Ook dan kan de bewoner nog in overtreding zijn met het modelreglement. Een voorbeeld zaak uit Den Bosch kunt u hier lezen en een zaak uit Amsterdam.

Het verwijderen van een harde vloer in kort geding kan lastig zijn voor een VvE omdat de rechter de belangen wel degelijk moet kunnen overwegen. Klikt u hier voor de uitspraak in kort geding. Op de foto voor de uitspraak van de rechtbank en op het logo van de Rechtspraak voor de uitspraak van het Hof.

rechtspraaak-logo3.jpg
bottom of page