top of page

Is de schoorsteen in uw VvE gemeenschappelijk?

Ook een schoorsteen heeft soms onderhoud en een reparatie nodig. Als de VvE eigenaar is van een schoorsteen dan zal zij de kosten hiervan dienen te dragen. Wanneer een schoorsteen privé eigendom is dan moet de appartementsgerechtigde de kosten betalen. De rechter te Roermond komt tot de volgende overweging:

'In het geval onder 1) dienen de schoorsteenkanalen gelet op voormelde omschrijvingen (van gemeenschappelijke en privé gedeelten) gerekend te worden tot de gemeenschappelijke gedeelten en in het geval onder 2) tot de privé gedeelten. De splitsingstekening zou hierover uitsluitsel kunnen bieden. Deze is echter niet overgelegd. Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd blijkt evenwel hoe de schoorsteenkanalen lopen, zodat indiening van deze splitsingstekening (voor zover deze is opgemaakt) niet nodig is. Partijen hebben immers naar voren gebracht dat op de momenten dat de benedenbuurman van [gedaagden] stookte de rookmelders van [gedaagden] afgingen. Uit onderzoek is toen onder meer gebleken dat er sprake was van een lekkage bij het schoorsteenkanaal ter hoogte van het appartement van [gedaagden] Hieruit leidt de kantonrechter af dat de schoorsteenkanalen in de appartementen in elkaar overgaan. Uitgesloten is dan ook dat de schoorsteenkanalen van het begin tot het eind slechts ten aanzien van 1 appartement een functie hebben. Dit alles betekent dat de schoorsteenkanalen tot de gemeenschappelijke gedeelten gerekend dienen te worden gelet op artikel 1 van het splitsingsreglement.

Van een situatie van twijfel zoals bedoeld in artikel 3 van het splitsingsreglement is geen sprake, zodat de vergadering van eigenaars geen bevoegdheid heeft om hierover te beslissen.'

De splitsingstekening is dus belangrijk om te achterhalen wat privé is en wat gemeenschappelijk. Gelukkig kan de rechter ook aan de hand van de verklaringen tot een oplossing komen voor partijen. Deze schoorsteen is gemeenschappelijk, daarom moet de VvE ook het onderhoud en de reparatie betalen. U kunt de uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Stel dat er schade ontstaat door achterstallig onderhoud aan eigendommen in een VvE, dan kan de eigenaar ook aansprakelijk zijn. Die schade is niet beperkt tot de hoogte van de uitkering van de verzekering.

 

Heeft u ook een probleem in uw VvE? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristVvE.nl).

bottom of page