top of page
baby-22194_1280.jpg

Wie is je biologisch vader?

Voor veel mensen is het belangrijk om te weten wie je vader en moeder zijn. Soms is de waarheid pijnlijk en raakt het een wond in het gezin(sverleden). Waar het kind behoefte kan hebben om de waarheid te achterhalen. Kan bijvoorbeeld de moeder de wens hebben het verleden te laten rusten. Een leugentje om best wil? Hoe kun je voorkomen dat je twee keer slachtoffer wordt van hetzelfde feit?

Soms heeft het kind een juridisch vader, niet zijnde de biologische vader. Als biologisch vader dan overlijdt dan erft het kind niets van de biologische vader. Het kind kan dan de wens hebben het vaderschap van de juridisch vader te ontkennen en het vaderschap van de biologisch vader vast te stellen, de vaderschapswissel. In de wet staat dat een meerderjarig kind dat binnen drie jaren dient te doen nadat het kind de kennis over het feit heeft gekregen. In de praktijk is die termijn voor kinderen van drie jaren soms tekort vanwege bijvoorbeeld psychische problemen. Rechters oordelen daarom verschillend over die termijn, zie bijvoorbeeld rechtbank Gelderland.

 

In een recente rechtzaak werd de vraag gesteld over het liegen/ niet waarheid spreken over wie je biologisch vader is, een onrechtmatige daad van moeder kan zijn. Dat lijkt mogelijk te zijn, maar de vordering die de zoon op moeder had geclaimd werd wel afgewezen omdat er volgens de rechter geen direct verband was tussen de 'leugen'/ onrechtmatige daad en de schade. Ieder kind heeft namelijk recht op 'statusvoorlichting', aldus de Hoge Raad. Maar de nationale rechter kan in bepaalde gevallen het recht van moeder op geheimhouding laten voorgaan boven het belang van het kind aldus EHRM 13 februari 2003 (Odiévre vs Frankrijk).

 

Ook deze laatste zaak lijkt een voorbeeld in het familierecht waaruit blijkt dat er zelden winnaars zijn. Klikt u op het logo van de Rechtspraak om de zaak tussen moeder en zoon te lezen.

Bron: Prg 2018/253 met noot, update: 26-04-2022

rechtspraaak-logo3.jpg
bottom of page