top of page

Zijn geheime (geluids)opnamen toegestaan?

 

In een moeilijk geschil tussen een besloten vennootschap en een Stichting brengt een van de partijen een geluidsopname in de procedure bij de rechter. De andere partij wist niet dat dit gesprek stiekem was opgenomen en vindt dat de ingezonden delen van het gesprek niet mag worden meegenomen in de afweging van de rechter. Of met andere woorden: dit geluidsopnamen op de USB-stick is volgens de wederpartij geen officieel bewijs. Wat vindt de rechter hiervan? De rechter oordeelt als volgt:

 

Ter onderbouwing van haar in vordering sub 2 gecombineerde vorderingen heeft [eiseres] onder andere een usb-stick in het geding gebracht met daarop negen fragmenten van gesprekken waarop – zo staat als onweersproken vast – [gedaagde] en [persoonsnaam eiseres] zijn te horen, inclusief van elk fragment een transcriptie. [gedaagde] heeft ten aanzien van die geluidsfragmenten aangevoerd dat de gesprekken zijn opgenomen zonder zijn medeweten en instemming en dat slechts maar een klein deel van de gesprekken wordt overgelegd. [gedaagde] heeft hieraan evenwel geen rechtsgevolgen verbonden en daarnaast noch de geluidsopnamen noch de transcripties daarvan inhoudelijk betwist. Bovendien is uitgangspunt dat bewijs kan worden geleverd door alle middelen. De rechtbank zal de (transcriptie van de) geluidsopnamen dan ook meenemen bij de beoordeling van de vordering sub 2.

 

Ook stiekeme geluidsopname kunnen dienen als bewijs voor de civiele rechter. Het is natuurlijk niet prettig als het zover moet komen. Neemt u daarom tijdig contact op voor goed juridisch advies. Via een klik op het logo van de Rechtspraak komt u bij de gehele uitspraak van de rechter.

bottom of page