top of page

Vereffening erfenis

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt dan zal de nalatenschap vereffend dienen te worden tenzij:

1. de executeur verklaard dat de nalatenschap ruimschoots toereikend is om de schulden te betalen;

2. de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig kind aantoont dat het saldo positief bij de kantonrechter; en

3. de langstlevende echtgenoot bij de wettelijke verdeling de erfenis zuiver aanvaard.

 

De vereffening van een erfenis lijkt op een faillissement van een bedrijf. Gedurende een vereffening mag er geen beslag op de erfenis worden gelegd door een schuldeiser. Er zal zorgvuldig moeten worden vastgesteld welke schulden er zijn en welke rang die schuldeiser heeft.  Over de rang van de kosten en het loon van de vereffenaar is lang discussie geweest omdat de wet op dit punt onduidelijk was. De kantonrechter, het Hof en de Hoge Raad komen echter tot de conclusie (simpel gezegd) dat redelijke wetstoepassing met zich meebrengt dat het loon voor gaat op andere schuldeisers. Volgens de literatuur is de rangorde van de vereffening nu als volgt:

1. houders van hypotheek-, pand- en retentierecht alsmede eigendornsvoorbehoud;

2. loon en kosten van de vereffenaar;

3. 's Rijks schatkist en Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

4. schuldeisers met voorrecht op bepaalde goederen (onderling gelijke rang);

5. schuldeisers met voorrecht op alle goederen, waaronder notariskosten gemaakt voordat de vereffening is aangevangen, en kosten van lijkbezorging, onderling geldt de volgorde in artikel 3:288 BW;

6. overige schuldeisers.

Verder is het belangrijk tijdig bij de kantonrechter te melden dat de erfenis per saldo negatief is. De kantonrechter te vragen of de lichte of zware vereffening gevolgd dient te worden. De kantonrechter zal zo nodig ook de uitdeellijst vast stellen. De uitspraak van de Hoge Raad kunt u nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak. Let op als u als vereffenaar 'er een zooitje van maakt', dan kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld.

Heeft u ook een probleem rondom de vereffening van een erfenis? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl (JuristErfrecht.nl).

Bronnen: WPNR 7235/2019, WPNR 7317/2021 - Vegter Erfgenamen, aanvaarding en aansprakelijkheid tijdens beheer en vereffening

bottom of page