top of page
family-2112266_1280.png
Het derde geslacht?
Onlangs was er in het nieuws aandacht voor het 'derde geslacht' vanwege de uitspraak van de rechter uit Roermond. U kunt deze uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak onder dit artikel. Het is de vraag of deze uitspraak vooral iets zegt over deze bijzondere situatie waarbij aan de hand van uiterlijke biologische kenmerken bij geboorte van de verzoekende persoon reeds niet was vast te stellen welk geslacht iemand heeft.
De Hoge Raad heeft zich in 2007 over een vergelijkbare vraag ook uitgelaten. In die procedure kreeg de verzoekende persoon geen gelijk. U kunt die uitspraak nalezen door te klikken op de foto links. Ook in Duitsland wordt hierover geprocedeerd en verwacht men een wettelijke regeling voor 31 december 2018.
 
Een wettelijke regeling lijkt gezien de ontwikkelingen in Duitsland en de uitspraak van de Hoge Raad uit 2007 de meeste helderheid te aan bieden voor de naar schatting 17.000 personen in Nederland in deze categorie.
Bronnen: WPNR 7206, 8-15 september: Het derde geslacht - Prof. Vlas, Prg 2018/162
rechtspraaak-logo3.jpg
bottom of page