top of page

Zuiver/ beneficiair aanvaarden of verwerpen?

 

U kunt als erfgenaam drie keuzes maken: de nalatenschap aanvaarden zuiver of beneficiair of de nalatenschap niet aanvaarden. Deze keuze mag u maar éénmaal maken en u kunt die keuze niet meer ongedaan maken (herroepen)! 

 

Wat gebeurt er als ik de erfenis verwerp?

Wanneer er een testament is gemaakt dan staat er in het testament wat er gebeurt met dit vrijvallende erfdeel. Vaak wordt er in het testament aangesloten bij de wettelijke regeling: plaatsvervulling. Dat betekent dat wanneer u kinderen of kleinkinderen heeft zij uw erfdeel krijgen. Als de erfgenaam minderjarig is of zijn vermogen onder bewind zal de kantonrechter toestemming moeten verlenen, de rechter heeft dan inzage in de cijfers nodig, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.

Wilt u de 'positieve erfenis' verwerpen omdat er ruzie is tussen de erfgenamen?

Let op, uw keuze is niet te herroepen, aldus de rechter te Roermond. Als u uw kinderen en/of kleinkinderen heeft dan worden zij mogelijk erfgenaam. Minderjarige kinderen moeten op grond van de wet beneficiair aanvaarden.

 

Wat is het verschil tussen zuiver en beneficiair aanvaarden van de erfenis?

Als u de erfenis zuiver aanvaardt dan moet u ook wanneer de erfenis per saldo negatief is, de schulden van de erfenis betalen. Wanneer u de nalatenschap beneficiair aanvaard dan hoeft u dus niet uit uw privé-vermogen de schulden van de nalatenschap betalen.

Is de nalatenschap positief als er geld op de bank staat?

Dat hoeft niet zo te zijn. Stel dat u erft van iemand die is hertrouwd met een weduwe of wedunaar, dan kunnen de erfdelen van de stiefkinderen opeisbaar zijn door het overlijden. Ook als langstlevende dient u na te denken hoe de nalatenschap van uw man of vrouw in elkaar zit. Hoe is destijds de erfenis van de voormalige partner van de weduwe of wedunaar afgewikkeld?

 

Welke regels gelden er bij beneficiair aanvaarden?

Nadat u de erfenis beneficiair heeft aanvaard, moet de erfenis vereffend worden. Dat lijkt op de afwikkeling van een faillissement. Dat betekent o.a. dat sommige schuldeisers meer rechten hebben dan anderen. Er geldt een rangorde tussen de schuldeisers. De uitvaartkosten gaan bijvoorbeeld voor op gewone schuldeisers. Sommige schuldeisers dreigen incassomaatregelen te treffen tegen u ondanks u beneficiar heeft aanvaard. Neemt u dan tijdig contact op voor juridische hulp.

 

Waar kan ik beneficiair aanvaarden of verwerpen?

Dat moet u doen bij de griffie van de Rechtbank waar de overledene zijn laatste woonplaats heeft gehad. Voor meer uitleg kunt u op het logo van de Rechtspraak klikken. Klik op de foto om gratis het formulier te downloaden om de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Heeft u de erfenis zuiver aanvaardt en u wil de erfenis alsnog beneficiair aanvaarden? Klikt u dan hier voor meer informatie. Heeft u advies nodig bij uw keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl  

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

bottom of page