top of page

Verboden rechtspersonen

De rechtbank Den Haag heeft de informele vereniging Satudarah verboden. Informeel betekent juridisch dat de vereniging geen statuten bij de notaris had laten opmaken, het betekent dus niet 'gezellig' of 'geen wet van toepassing'. U kunt die uitspraak nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak onder dit artikel. Het OM werd niet op alle punten in het gelijk gesteld. Het verzoek om na de vereffening van Satudarah, de opbrengst aan de Staat over te maken werd afgewezen (wellicht kan het OM wel beslag leggen voor openstaande schulden van de leden?).

Een organisatie met criminelen, is nog geen criminele organisatie. Wanneer kan het handelen van haar leden de vereniging worden toegerekend? De Hoge Raad heeft zich over de vraag in 2009 uitgelaten bij een andere motorclub en in 2014 bij vereniging Martijn. Die uitspraak kunt u lezen door te klikken op de foto links. 

Inmiddels is er een Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen in de maak. Het werk van het OM wordt dan verschoven naar de minister voor Rechtsbescherming kan verbieden en ontbinden. De concept wet is overigens niet van toepassing voor politieke partijen. Daarnaast is er een wet in de maak waardoor b.v.'s digitaal kunnen worden opgericht. De kans dat er binnenkort dan meer met b.v.'s gefraudeerd kan worden neemt hierdoor toe.

Bronnen: WPNR 7209, 'Consultatievoorstel Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen', WPNR 7234 & 7235, Prg 2018/166

rechtspraaak-logo3.jpg
bottom of page