top of page

Boedelbeschrijving

 

Wat is een boedelbeschrijving?

De boedelbeschrijving wordt weleens verward met de inboedelbeschrijving. Een boedelbeschrijving is echter de volledige financiële beschrijving van de nalatenschap/ erfenis. Alle bezittingen worden geschat of getaxeerd zoals de inboedel, auto, sierraden, de banktegoeden en de eventuele 'eigen woning'. Daartegenover staan de eventuele schulden, zoals de uitvaartkosten, het loon van een executeur, bestaande schulden van de periode voor het overlijden van de overledene.

 

Deze 'balans van de erfenis' moet 6 maanden na het overlijden gereed zijn. Erfgenamen hebben recht op een boedelbeschrijving en ook onterfde kinderen: de 'legitimaris'. Voor de berekening van de legitieme portie mogen niet alle schulden van de nalatenschap in mindering worden gebracht. Hierover u leest u meer op de pagina van de legitieme portie.

 

Wat kan te doen als er geen boedelbeschrijving wordt opgesteld?

Wanneer de boedelbeschrijving niet of niet tijdig wordt gemaakt dan kan een erfgenaam of een legitimaris de hulp van de kantonrechter inschakelen. Soms speelt er meer dan alleen het maken van een boedelbeschrijving en is het goed dat ook een te bespreken. Met het maken van de officiële stukken voor de kantonrechter kan JuristBrabant.nl u helpen. 

 

Het kan natuurlijk ook het geval zijn dat u als executeur of erfgenaam wordt aangesproken om een boedelbeschrijving te maken. Ook in dat geval kan ik u helpen met de afwikkeling van de nalatenschap. Aan het opmaken van een boedelbeschrijving kan ook een dwangsom zijn verbonden. Soms is het opstellen van een boedelbeschrijving in een testament niet vrijblijvend (een last).

Als een erfgenaam niet alles op de boedelbeschrijving zet, is daar een 'straf' aanverbonden?

Ja, op de boedelbeschrijving dienen alle bezittingen (en schulden) vermeld te worden. Een erfgenaam die opzettelijk bezittingen van de nalatenschap niet op de boedelbeschrijving vermeldt verliest zijn aandeel in dit verzwegen eigendom. Het is dus belangrijk om zorgvuldig de boedelbeschrijving op te stellen omdat dit grote gevolgen kan hebben voor alle belanghebbenden. Als u op de foto klikt dan gaat u naar de actueel nieuws over een uitspraak van de rechter over een dergelijk zaak.

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

bottom of page