top of page

Bewindvoeder aansprakelijk voor de kosten van herbegraven?

 

Het is mogelijk om in een testament de uitvaart wensen vast te leggen. Dit heeft een nadeel wanneer u zich bedenkt inzake hoe en waar u begraven of de crematie dient plaats te vinden. Daartegenover staat weer de duidelijkheid voor de erfgenamen hoe te handelen na het overlijden.

 

In een rechtzaak staat vast dat er een testament is met een uitvaartwens. De professionele bewindvoerder, CAV, kent dat testament (of had dit moeten kennen) en begraaft de overledene niet volgens de laatste wil. De erfgenamen willen dat de laatste wens van overledene wordt gerespecteerd en stelt de bewindvoerder aansprakelijk voor de schade van het herbegraven van overledene. Over de aansprakelijkheid van de bewindvoerder oordeelt de rechter als volgt:

"De kantonrechter is van oordeel dat, mede gelet op het feit dat CAV de beschikking had over het testament van [XXX], het op haar weg had gelegen het testament te raadplegen alvorens de uitvaart aan de zorgen van de Hartekamp Groep over te laten. Hoewel haar taken als bewindvoerder door het overlijden van [XXX] waren beëindigd, rustte op haar nog wel de afrondende taak om ervoor zorg te dragen dat de begrafenis van [XXX] conform diens wens zou geschieden. Zij kon dat eenvoudig doen door het testament te raadplegen en de Hartekamp Groep van die wens in kennis te stellen. Voor zover CAV zich op het standpunt stelt dat haar taken slechts het financiële beheer van de inkomsten en het vermogen betreffen en dat er daarom na het overlijden geen taak meer voor haar is weggelegd, ziet zij over het hoofd dat de begrafenis ook financiële consequenties heeft, zodat zij in dat verband toch ook nog een taak heeft. 

Nu CAV heeft verzuimd aan de Hartekamp Groep (de uitvaartorganisatie) de wens van [XXX] kenbaar te maken, is zij tekort geschoten in haar taakuitoefening."

 

De bewindvoerder moet dus de extra kosten gaan vergoeden. De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor een executeur die onzorgvuldig handelt. Om de hele uitspraak te lezen klikt u op het logo van de Rechtspraak. Heeft u ook een geschil over de uitvaartkosten? Neemt u dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.

bottom of page