top of page

Executeur

 

Benoeming Executeur: in een codicil of testament?

De executeur is een belangrijk persoon bij de afwikkeling van een erfenis. De overledene kan tijdens zijn of haar leven bepalen wie zijn uitvaart organiseert en/of de financien van de erfenis onder zich heeft. Totdat het erfrecht in 2003 gewijzigd werd kon een executeur in een testament en een codicil worden benoemd. Sinds 2003 kan een executeur alleen in een testament worden benoemd. Wilt u een executeur benoemen / een testament maken? Klikt u dan op de foto voor een folder over het maken van een testament of klik op logo van Notaris.nl voor meer informatie over notarissen.

 

Mag een executeur alles?

Wat een executeur mag is afhankelijk van de bevoegdheden die hem of haar is toegekend in het testament (of codicil). Sommige executeurs zijn alleen aangesteld voor de uitvaart, veel executeurs mogen ook de gelden van de nalatenschap beheren. De executeur/afwikkelingsbewindvoerder mag ook de nalatenschap verdelen. Stel dat er na het overlijden nog rekeningen open staan, dan mag de executeur die betalen. Dat is het beheren van de nalatenschap. Nadat alle rekeningen zijn betaald resteert er een netto geldbedrag. Het overmaken van dit resterdende geldbedrag aan de erfgenamen is de verdeling van de nalatenschap. De executeur/afwikkelingsbewindvoerder mag dit zonder de medewerking van de erfgenamen doen wanneer dat in het testament staat, een beheer-executeur mag dat niet zonder toestemming van de erfgenamen. Er zijn dus drie soorten executeurs: uitvaart-executeur, beheer-executeur en executeur/afwikkelingsbewindvoerder. Wilt u zeker weten met welke executeur u te doen hebt/ wat u als executeur wel of niet mag? Neem dan contact op voor een gratis tip.

 

Kan een executeur worden ontslagen?

Er ontstaan regelmatig geschillen tussen erfgenamen en executeurs. De kantonrechter kan dan oordelen of er een 'gewichtige reden' is om een executeur te ontslaan van zijn of haar functie. De executeur is verplicht vanaf het overlijden rekening en verantwoording af te leggen. Vaak staat er in het testament dat de kantonrechter dan bevoegd is om een vervangende executeur aan te stellen. Soms is een professionele executeur van Novex een goede oplossing voor alle partijen. Een reden voor ontslag van een executeur kan zijn een onderling diep wantrouwen. De kantonrechter zal dus toetsen of in uw geval de executeur nog kan functioneren en of er reden is een andere executeur aan te stellen.

 

Als u tips wil hierover neemt u dan vrijblijvend contact op via 'Gratis tips'. Ook bij het dagvaarden van een executeur kan JuristBrabant.nl u bijstaan.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

bottom of page