top of page

Samenwoners en overlijden

Als u niet gehuwd (of geregistreerd als partners) samenwoont zult u stil moeten staan bij een goed samenlevingsovereenkomst en een testament. Is de woning eigendom van één partner of van beiden? Wie betaalt dan de aflossing en de investeringen? In de gratis K.N.B.-folder 'Samen verder' kunt u hier meer over lezen. Hieronder kunt u lezen hoe belangrijk het kan zijn om een samenlevingsovereenkomst en/of testament te maken en regelmatig te laten controleren door een notaris of alles nog 'up-to-date' is.

Samenlevingsovereenkomst

Wanneer de woning van één van de partners is en de andere daarbij inwoont, loopt de inwonende samenwoner het meeste risico. Als voorbeeld een zaak voor de rechter te Roermond. De inwonende samenwoner investeert ruim € 15.000,- in de woning van de partner. Partner overlijdt, krijgt de investerende samenwoner nog iets van 'zijn € 15.000,-' terug? Echter volgens de rechter te Roermond was er in het samenlevingscontract geen bijzondere regeling vastgelegd hierover. Ook een beroep op ongerechtvaardigde verrijking en redelijkheid en billijkheid kon de investerende partner niet redden. Voor een inwonende partner is het dus belangrijk om in het samenlevingscontract uitdrukkelijk een regeling te treffen wanneer hij aflost of investeert in de woning van de ander. U kunt de uitspraak nalezen door op de foto van de sleutels te klikken.

Testament

Erfeniskwestie. Erflater heeft in testament bepaald dat eiseres erfgenaam is, mits hij ten tijde van zijn overlijden nog met haar samenwoont. Eiseres stelt dat samenwoning weliswaar was beëindigd maar relatie niet verbroken. Ze had namelijk nog een bedrijf in de woning van partner en hadden nog een gemeenschappelijke bankrekening en dat erflater altijd heeft bedoeld eiseres als enige erfgename achter te laten.

Aan uitleg van uiterste wilsbeschikkingen conform het bepaalde in artikel 4:46 BW wordt pas toegekomen wanneer de bewoordingen van een testament onduidelijk zijn (HR 3 december 2004, NJ 2005/58). Daarvan is in dit geval geen sprake. De bewoordingen “mits ik ten tijde van mijn overlijden nog met mijn partner samenwoon en met haar een gemeenschappelijke huishouding voer” zijn duidelijk. Er moet sprake zijn van samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding. Daarvan was ten tijde van het overlijden van erflater (al jaren) geen sprake meer. Hierop stuit de primaire vordering af.

Een testament is geen overeenkomst. Een overeenkomst is een wederzijdse rechtshandeling, een handeling tussen twee partijen. Echter een testament is een eenzijdige rechtshandeling van één persoon. Bij een overeenkomst zal een rechter de tekst gaan uitleggen zoals in de bovenstaande zaak. Bij een geschil over een testament zal de rechter eerst de tekst van het testament moeten worden uitgelegd. Bespaar dus niet op de kosten van een notaris om alles goed vast te leggen. U kunt de uitspraak over de uitleg van een testament nalezen door te klikken op het logo van de Rechtspraak.

JuristBrabant maakt ook ExpertErfrecht.nl, Specialisterfrecht.nl en KlachtNotaris.nl mogelijk

bottom of page